Gdje sam?

Asistent(ica) na dramskim radionicama za djecu

Kreativni centar "Košnica" stvoren je 2011. godine, sa željom da potakne i male i velike da probude u sebi kreativnost i stvaralaštvo te tako njeguju pozitivne životne vrijednosti. U “Košnici” duboko vjerujemo da izražavanje kroz glumu, glazbu i likovnost podiže razinu društvene svijesti, razvija demokratičnost i toleranciju te potiče na usvajanje zdravih životnih uvjerenja i navika. Naša je misija, stoga, da kroz dramske, likovne, pedagoške i psihološke radionice, predano radimo na viziji boljeg i ljepšeg svijeta, a naš motto je: Zujimo kreativno :)

Organizator: Kreativni centar "Košnica"
Datum početka: 19.03.2014.
Lokacija: Ratarska 5, Rudeš, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Kreativni centar "Košnica"
Lokacija projekta:Ratarska 5, Rudeš, Zagreb
Ciljana skupina: predškolci i niži razredi OŠ
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 19.03.2014
Datum završetka:13.06.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: ponedjeljak, 18. 30 - 20.30 h ili srijeda 17.30 - 19.30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)

Sklonost prema likovnom izražavanju (nije uvjet)
Posebni zahtjevi: Ljubav i sklonost prema kreativnom radu s djecom, ozbiljnost i odgovornost prema djeci i vlastitom radu
Kontakt osoba: Tihana Lipovec Fraculj, 098 817 305
Web stranica: www.kosnica.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteri će dobiti uvid u produkciju dramske predstave te će se i sami moći kreativno izražavati izrađujući rekvizite, scenografiju i kostime za završne dramske produkcije.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Ako vas zanima dramsko-pedagoški rad s djecom i proces rada na predstavi, Kreativni centar "Košnica" je pravo mjesto za vas. Imate prilike steći iskustvo i dobro se zabaviti, a naši će mali korisnici biti sretni zbog pomoći koju ćete im svojim radom pružiti.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u dramsko-pedagoškom radu s djecom uz mentorstvo dramske pedagoginje, asistiranje na postavljanju završnih dramskih produkcija, razvijanje kreativnosti, iskustvo rada s grupom.
Komentar organizatora: Molimo da svi zainteresirani pošalju motivacijsko pismo i životopis na e-mail:tihana.fraculj@gmail.com te da nam se jave samo volonteri koji će moći surađivati s nama do prve polovice lipnja budući da tada imamo završne produkcije. Dodatne informacije na 098 817 305 (Tihana). Veselimo vam se :)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.