Gdje sam?

djeca s posebnim potrebama

VOLONTERI ĆE OBAVLJATI POSLOVE BRIGE O POJEDINOM DJETETU S POSEBNIM POTREBAMA KOJE JE INTERGRIRANO U REDOVNU SKUPINU U DJEČJEM VRTIĆU. AKTIVNOSTI KOJE ĆE RADITI SU POMAGANJE, FIZIČKO I VERBALNO VOĐENJE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA TIJEKOM AKTIVNOSTI IGRE U PROSTORU VRTIĆA  ( SOBE, DVORIŠTE). POSEBENE POTREBE DJECE SU NA PODRUČJU KOMUNIKACIJE, SOCIOEMOCIONALNOG RAZVOJA.

Organizator: DV PČELICA
Datum početka: 10.03.2014.
Lokacija: JOSIPA HAMMA 2, ZAGREB

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DV PČELICA
Lokacija projekta:JOSIPA HAMMA 2, ZAGREB
Ciljana skupina: DJECA
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 10.03.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 3
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: 9-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: DIJANA ČILIĆ
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: -
Očekivani rezultati za volontere: -

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.