Gdje sam?

ASISTENT DJETETU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU TIJEKOM BORAVKA U VRTIĆU

Jedna od bitnih zadaća odgojno-obrazovnog rada u našem vrtiću je razvijanje individualnih mogućnosti svakog djeteta te pravovremeno zadovoljavanje svih njegovih potreba. Stoga je važno osigurati povoljne uvjete i kvalitetne programe odgojno-obrazovnog rada prilagođene potrebama sve pa tako i djece s teškoćama u razvoju. Kako bi inkluzija te djece  u redovne odgojne skupine bila što uspješnija, važno je osigurati kvalitetne odgojitelje i po mogućnosti uključiti u rad i asistente/volontere koji će boraviti s djetetom i dodatno poticati njegove razvojne mogućnosti.

Zadaća asistenta/volontera je unaprijediti djetetovu komunikaciju s drugom djecom u vrtiću i potaknuti njegovo uključivanje u zajedničke aktivnosti i igru s drugom djecom te ga osamostaliti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kroz svakodnevnu rutinu vrtićke skupine. 

Organizator: Dječji vrtić Trnoružica
Datum početka: 01.03.2014.
Lokacija: Rusanova 11, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Trnoružica
Lokacija projekta:Rusanova 11, Zagreb
Ciljana skupina: 2
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.03.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 8:30 - 12:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Tihana Kmošek; logoped@vrtic-trnoruzica.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: -
Očekivani rezultati za volontere: Usvajanje novih znanja i vještina vezano uz rad s djecom predškolske dobi. Osjećaj zadovoljstva uvidom u postignuti napredak djeteta kojem se pomaže. Osobni rast i razvoj...
Komentar organizatora: Nadamo se da ćemo zajedničkim trudom i suradnjom poticati kvalitetan rast i razvoj naše djece...

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.