Gdje sam?

Pomoć djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi

   Volontiranje bi se odvijalo u mješovitoj odgojnoj skupini od 9 - tero djece i mladih. Korisnici su u dobi od 6 do 15 godina, od toga su 2 djevojčice i 7 dječaka. Djeca i mladi smješteni su u našu udrugu iz vrlo različitih obitelji i sredina.

   Sa korisnicima rade 2 odgajatelja i  1 sos majka. Sos majka radi i živi sa korisnicima, dok se odgajatelji svakodnevno izmjenjuju u smjenama od 8 sati. SVi zajedno vode cjelokupnu skrb od korisnicima (briga za zdravlje, obrazovanje, prehranu, čistoću). Život u grupi vrlo je specifičan. S obzirom na vrlo mali broj odgajatelja koji  rade i žive sa korisnicima, kvalitetna skrb i pružanje što boljeg standarda, rezultat su timskog rada.

  Očekujemo da ćemo naći volontere koji će se uklopiti u tim. Potrebna nam je pomoć u pratnji djece u odlasku kod liječnika, na slobodne aktivnosti, na logopedsku rehabilitaciju i psihoterapije, pomoć u pisanju domaćih zadaća...

   Rad bi bio organiziran na 2 volontera, svaki 5 sati tjedno, ovisno o potrebama djece i mogućnostima volontera.

Organizator: Udruga za zbrinjavanje djece bez roditeljske skrbi "Nova Budućnost"
Datum početka: 01.02.2014.
Lokacija: Mirnovečka cesta 23, Samobor

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za zbrinjavanje djece bez roditeljske skrbi "Nova Budućnost"
Lokacija projekta:Mirnovečka cesta 23, Samobor
Ciljana skupina: djeca i mladi sa posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 01.02.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: od 9 do 17 sati
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ivana Bertol
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Kako je rad u grupi vrlo dinamičan i potrebe korisnika se mijenjaju, organizacija rada je moguća iz tjedna u tjedan. Moguće je u dogovoru sa volonterima i njihovim mogućnostima organizirati rad za manje-više sati od navednih. Postoji mogućnost dogovora sa odgajateljima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Obogaćivanje kvalitete života djece i mladih u skupini.
Očekivani rezultati za volontere: Mogućnost učenja od stručnjaka iz područja socijalne pedagogije i socijalnog rada kroz direktan rad u grupi. Stjecanje komunikacijskih vještina. Obogaćivanje kvalitete života kroz pomaganje i davanje.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.