Gdje sam?

Organizacija premijere filma Laku noć, gospođice

Projekt pripreme organizacije filmske premijere filma "Laku noć, gospođice" u kojemu Otvorena medijska grupacija surađuje sa slovenskim producentom Vertigom i hrvatskim koproducentom 4Film d.o.o., a vezano uz tematiku ravnopravnosti spolova i ostale problematike vezane uz život moderne žene.

Priprema zahtijeva dva oblika volonterskog sudjelovanja: jedan bi volonter radio kroz na administrativnoj pripremi premijere i svim ostalim tehničko-administrativnim poslovima: pripremi pozivnica za premijeru, pripremi pozivnica i kontakt s novinarima, uređivanje i ažuriranje baze adresnih podataka, pokretanje Facebook kampanje, ažuriranje web stranice i sl.

Dvoje volontera uključilo bi se u projekt neposredno (10-ak dana) prije premijere filma te bi sudjelovalo u organizaciji i izvedbi same premijere, ostvarujući zaduženja potrebna za kvalitetnu projekciju filma i sve ostale tehničko-organizacijske poslove.

Za taj je dio angažmana potrebno da barem jedan od volontera ima vozačku dozvolu.

Organizator: Otvorena medijska grupacija
Datum početka: 01.12.2013.
Lokacija: Bauerova 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Otvorena medijska grupacija
Lokacija projekta:Bauerova 6, Zagreb
Ciljana skupina: šira publika
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 11 volontera)
Datum početka: 01.12.2013
Datum završetka:28.01.2014
Broj sati: 200
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Održavanje web stranica, Druga znanja u radu na računalu
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Prijevoz (posjedovanje vozačke dozvole)
Drugo

poznavanje rada u Excelu (i Office)
Kontakt osoba: Nikolina Turčinović Dupor
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Prilikom javljanja za volontiranje, molimo da navedete svoju tehničku i stručnu osposobljenost i da navedete za koji dio volontiranja ste više zainteresirani: rad na pripremi ili samo provedba premijere.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Mogućnost da premijeri bude nazočan čim veći broj ljudi, a također da se osvijeste pitanja ravnopravnosti spolova i izazova modernog načina života žena.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku raditi na projektu u kojem će steći uvid u poslove pripreme medijskih događaja, ali i iskustva u pripremi i administaciji svih relevantnih podataka za provođenje projekta.
Komentar organizatora: O.M.G. će pokriti putne troškove vezane uz projekt (ako ih bude), a osiguravamo telefon i računalo za rad.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.