Gdje sam?

Ozdravljenje kroz igru - OKI

Odlazak i boravak u bolnicu je promjena svakodnevnog načina života. Praćena je neizvjesnošću i neugodnim emocionalnim stanjima zbog odvajanja od primarne sredine, zbog bolesti, straha od medicinskih postupaka i ishoda liječenja. Djeca bolesnici, a i njihovi roditelji u posebno su stresnom položaju. Stresnost boravka u bolnici ne može se izbjeći, ali se može olakšati.


Naše osnovne projektne aktivnosti usmjerene su na pružanje podrške i pomoći djeci i njihovim roditeljima. Ovim projektom djeci pružamo pomoć i podršku kroz igraonice u bolnici jer smatramo da je igra od vitalne važnosti za zdrav razvoj djece. Djeca kroz igru puno prije i lakše mogu podijeliti svoje brige i tjeskobe nego što se znaju verbalno izraziti. Igra ima ključnu ulogu, kako u nošenju s bolešću tako i u oporavku. Igraonice u bolnici provodit će se kroz različite vrste aktivnost (igru, pjevanje, čitanje priča, kreativnu radionicu), a provodit će ih volonteri-animatori.

Organizator: Igra
Datum početka: 01.12.2013.
Lokacija: Vinogradska cesta 29, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Igra
Lokacija projekta:Vinogradska cesta 29, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: djeca od 5 do 14 godina
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 17 volontera)
Datum početka: 01.12.2013
Datum završetka:30.06.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Posebni zahtjevi: Životopis i motivacijsko pismo poslati na adresu administracija@udrugaigra.hr
Kontakt osoba: Ana Preveden
Web stranica: http://udrugaigra.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Na zahtjev i upite volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Senzibilizacija društva za probleme djece i mladih.
Očekivani rezultati za volontere: Proširiti i nadopuniti znanja i vještine volontera.
Komentar organizatora: Molimo vas da odmah po prijavi na volontersku poziciju odgovornoj osobi Udruge Igra (Ana Preveden) na mail udruga.igra@udrugaigra.hr, pošaljete motivacijsko pismo i životopis.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.