Gdje sam?

Asistent/ica u vođenju baze podataka donatora i korisnika

Krijesnica - udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, pomaže djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima kroz psihosocijalnu i pravnu podršku, rehabilitacijske i edukacijske programe, izdavaštvo te aktivnosti zagovaranja i  lobiranja. 

 

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

Sudjelovanje u orjentacijskom treningu (informacije o organizaciji, volontiranju i poslovima koje obuhvaća volonterska pozicija) organiziranom od strane Krijesnice

Unos novih podataka u bazu donatora (veliki i mali donatori; prema podacima iz relevantnih časopisa i internetskih stranica) i korisnika (prema podacima djelatnika)

Kontrola točnosti podataka u bazi

Ispravak netočnih i duplih unosa u bazi

Slanje molbi velikim donatorima sukladno podacima u bazi (na kontakt i ime odgovorne osobe)

Održavanje kontakata sa donatorima: slanje zahvalnica i izvještaja o radu organizacije

Vođenje evidencije učinjenih poslova

Sudjelovanje na informativnim sastancima s voditeljicom baze podataka

Sudjelovanje na godišnjem okupljanju svih volontera/ki Krijesnice

Kvalifikacije volontera/ke

Odgovornost

Komunikativnost

Preciznost i detaljnost u obavljanju poslova

Znanje rada na računalu

Poznavanje poslovne komunikacije

Poželjno iskustvo rada u bazama podataka

Poželjno iskustvo u održavanju kontakata s različitim organizacijama

Organizator: Krijesnica
Datum početka: 02.12.2013.
Lokacija: Prilaz Gjure Deželića 50, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krijesnica
Lokacija projekta:Prilaz Gjure Deželića 50, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i obitelji suočeni s malignim bolestima
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 02.12.2013
Datum završetka:31.12.2013
Broj sati: 8
Učestalost: svakodnevno
Od - do: od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:30 do 16:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Prikupljanje sredstava
Kontakt osoba: Gordana
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Vremenski angažman u tjednu ovisiti će o području kojeg će pokriti volonter svojim radom. Predviđen je angažman dva volontera s time da bi svaki pojedini preuzeo dio opisanih poslova.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonter/ka će svojim radom omogućiti brzi protok informacija između Krijesnice, korisnika i donatora te time doprinjeti većoj izgradnji odnosa s javnosti u području problematike obitelji i djece suočenih s malignom bolesti.
Očekivani rezultati za volontere: - Uključenost u rad za zajednicu - Uključenost u druge aktivnosti Krijesnice - Informiranost o radu Krijesnice i tematici malignih bolesti djece - Majica Krijesnice
Komentar organizatora: Projekt će se provoditi i u 2014.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.