Gdje sam?

Asistent/ica voditeljici ureda


Krijesnica - udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, pomaže djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima kroz psihosocijalnu i pravnu podršku, rehabilitacijske i edukacijske programe, izdavaštvo te aktivnosti zagovaranja i lobiranja. 

Asistent/ica voditeljici ureda biti će aktivno svjetlo u redovnom radu Krijesnice! 

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

Sudjelovanje u orjentacijskom treningu (informacije o organizaciji, volontiranju i poslovima koje obuhvaća volonterska pozicija) organiziranom od strane Krijesnice

Vođenje knjige ulaznih računa

Urudžbiranje

Pakiranje i priprema za slanje naručenih proizvoda (web narudžba)

Odlazak na poštu

Ostali poslovi prema dogovoru

Vođenje evidencije učinjenih poslova

Sudjelovanje na informativnim sastancima s voditeljicom ureda

Sudjelovanje na godišnjem okupljanju svih volontera/ki Krijesnice

 

Kvalifikacije volontera/ke

Odgovornost

Komunikativnost

Preciznost i detaljnost u obavljanju poslova

Znanje rada na računalu

Poželjno iskustvo na sličnim poslovima

Organizator: Krijesnica
Datum početka: 02.12.2013.
Lokacija: Prilaz Gjure Deželića 50, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krijesnica
Lokacija projekta:Prilaz Gjure Deželića 50, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i obitelji suočeni s malignim bolestima
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 02.12.2013
Datum završetka:31.12.2013
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: dogovorno u vremenu od 8:30 do 16:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Gordana
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonter/ka će voditi svoju osobnu evidenciju učenjenih poslova, a u samom poslu voditi će ju i nadzirati Voditeljica ureda.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonter/ka će svojim radom omogućiti funkcionalni rad ureda Krijesnice čime će doprinjeti učinkovitijem pružanju pomoći djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima.
Očekivani rezultati za volontere: - Uključenost u rad za zajednicu - Uključenost u druge aktivnosti Krijesnice - Informiranost o radu Krijesnice - Majica Krijesnice
Komentar organizatora: Projekt će se provoditi i 2014.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.