Gdje sam?

Terapijsko jahanje za djecu sa poteškoćama u razvoju

Da bismo obrazložili važnost, uspješnost i efikasnost našeg projekta, prije svega smo Vas dužni približiti i upoznati sa koristima terapijskog jahanja za djecu s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Naime, terapijsko jahanje je uporaba konja i aktivnosti orijentiranih prema konjima u svrhu postizanja različitih terapijskih ciljeva: kognitivnih, fizičkih, emocionalnih, socijalnih, edukacijskih i bihevioralnih. Namijenjeno je i prilagođeno osobama s posebnim potrebama kako bi se postigli razni terapijski ciljevi što ovisi o vrsti oštećenja korisnika:fizioterapijski : smanjenje spazma, razvoj ravnoteže i simetričnog držanja, fine motorike,    koordinacije, održavanje i unapređivanje mišićnog tonusa; psihoterapijski : izgrađivanje samopouzdanja, motivacije, zadovoljstva, te razvoj emocionalne  inteligencije; socioterapijski uspostavljanje komunikacije, razvoj socijalnih vještina, osjećaj pripadnosti   grupi. Korist od terapijskog jahanja mogu imati osobe svih dobnih skupina, s različitim oblicima fizičkih, mentalnih i/ili emocionalnih oštećenja no ovim projektom bazirati ćemo se na djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju te invaliditetom.

Ovim projektom nastojati će se pružiti adekvatna pomoć putem organiziranih satova terapijskoga jahanja i stručnog savjetovanja djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom da bi se poboljšala kvaliteta njihova života i smanjila soc. isključenost te osiguravanje kvalitetnih temelja za život u zajednici.

Unutar projekta volonteri će imati priliku uz stručnu pomoć naših terapeuta savladati osnove vezane za terapijsko jahanje te asistirati pri izvođenju terapijskoga jahanja.

Također imati će priliku upoznati se za svakodnevnim aktivnostima naših vjernih pomagača konja te sudjelovati u njihovoj skrbi i njezi.

Organizator: Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje Nada-Vrbovec
Datum početka: 16.11.2013.
Lokacija: Konak 26, Vrbovec

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje Nada-Vrbovec
Lokacija projekta:Konak 26, Vrbovec
Ciljana skupina: Djeca sa poteškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:6 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 16.11.2013
Datum završetka:31.12.2013
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: mladen.dakic@gmail.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Poželjno bi bilo da se područje djelovanja i interesa volontera kreće na području medicinske, logopedske, fiziterapeutske ili veterinarske struke no nije uvijet. Dovoljna je izražena humanost prema našim korisnicima te ljubav prema konjima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Primarni cilj projekta je poboljšati fizičko zdravlje korisnika u skladu s njihovim mogućnostima - smanjiti spazme, razvoj ravnoteže, simetričnog držanja i koordinacije, razvoj fine motorike, održavati i unaprijediti mišićni tonus. Unaprijediti samopouzdanje i motivaciju kod korisnika u odnosu na početno stanje. Omogućiti socijalne kontakte djece i mladih s teškoćama u razvoju i s invaliditetom s drugom djecom i mladima, kao i s ostalim građanima. Korist organizacije biti će mjerljiva kroz spoznaju o smanjenju predrasuda o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kod volontera, te druge djece i građana uključenih u projekt .
Očekivani rezultati za volontere: Tijekom provođenja projekta volonteri će imati prilku upoznati se sa terapijskim jahanjem te potrebama za pomoći djeci sa poteškoćama u razvoju. Steći će vještine jahanja, terapijskoga jahanja te ostalih aspekata vezanih uz ovo područje. Uz to udruga nudi kvalitetan boravak u prelijepom prirodnome okruženju.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.