Gdje sam?

NVO klinika za sprječavanje diskriminacije/NVO klinika za sprječavanje diskriminacije žena s invaliditetom

                  

Riječ je o obrazovnom i zagovaračkom programu koji ima za cilj osvijestiti problem višestruke diskriminacije, konkretno temeljene na spolu i  drugim osnovama (invaliditet). Namijenjen je studenticama, aktivistkinjama i ženama s invaliditetom različite dobi.

Volonteri će lijepiti plakate i distribuirati letke po fakultetima i mjestima okupljanja studenata.Moguć upis u volontersku knjižicu.

Organizator: Centar za ženske studije
Datum početka: 23.10.2013.
Lokacija: Dolac 8, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za ženske studije
Lokacija projekta:Dolac 8, Zagreb
Ciljana skupina: mlade žene, studentice, žene s invaliditetom
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 23.10.2013
Datum završetka:27.10.2013
Broj sati: 4
Učestalost: godišnje
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Martina Petrinjak Žekić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: osigurano osvježenje u vidu kave, trošak tramvajske karte u 1. zoni
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: oglašen program putem letaka na fakultetima
Očekivani rezultati za volontere: stjecanje informacije o problemu spolne diskriminacije putem brošure
Komentar organizatora: bitno je posao obaviti 25. 10.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.