Gdje sam?

Gradionice – terapeutske igre za djecu s ADHD-om

 Ciljevi projekta: unaprijediti socijalne vještine djece s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem: poboljšanjem samopouzdanja, boljom integracijom i socijalizacijom djece s ADHD-om, razvojem koncentracije i poboljšanjem emocionalne kontrole i samokontrole.
Korisnici su djeca sa ADHD-om mlađeg osnovnoškolskog uzrasta (1.-4. razred). U dvije grupe od po osmero djece (ukupno 16 djece) djeca će sudjelovati i razvijati se u terapeutskim igrama.

Volonterima će biti organizirana obavezna edukacija o specifičnostima djece s ADHD-om te preporukama za rad s djecom s ADHD-om, te omogućena dostupnost svim materijalima. Za volonterski rad osigurati će se potvrda o volontiranju.

Aktivnosti u koji će biti uključeni su:
pažljivo odabiranje terapeutskih igara
adekvatno podučavanje djeteta
izvođenje terapeutskih igara s djecom

Organizator: Udruga Budenje
Datum početka: 26.10.2013.
Lokacija: Kruge 9, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Budenje
Lokacija projekta:Kruge 9, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca od 1. do 4. razreda OŠ
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 26.10.2013
Datum završetka:21.12.2013
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 10 do 13 sati
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Marko Ferek
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Djeca s ADHD-om će u „Gradionicama“ kroz niz terapeutskih igara: usvojiti nove modele ponašanja naučiti će bolje izražavati svoje osjećaje moći će prepoznavati tuđe osjećaje te će znati kako najbolje reagirati poboljšati komunikacijske vještine razviti koncentraciju i samokontrolu osvijestiti svoje snage, pozitivne osobine i sposobnosti upoznati važnost timskog rada što će pridonijeti poboljšanju njihovih socijalnih vještina u obiteljskoj i školskoj okolini. Roditelji će dobiti povratne informacije o sudjelovanju i ponašanju djece te će dobiti savjete i smjernice za rad s djecom te će ih se po potrebi uputiti stručnjacima za dijagnostiku ili tretmane za djecu s ADHD-om. (u suradnji sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom) čime povećavamo iznimno bitnu suradnju roditelja- škole – stručnjaka.
Očekivani rezultati za volontere: Volontiranjem će se studenti volonteri senzibilizirati za probleme djece s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem, spoznati će važnost volontiranja te kako jednostavan angažman može pomoći djeci, obiteljima i zajednici.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.