Gdje sam?

Muzikoterapija

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež ima bog­ato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite psihičkog zdravlja djece i mladeži.

Kroz svoj razvojni put profilirala se u jedinu psihijatrijsku ustanovu za djecu i mladež u Hrvatskoj.

U našoj bolnici se provodi liječenje svih vrsta smetnji kod djece, od poremećaja ponašanja, hiperaktivnog poremećaja, tikova, noćnih strahova, fobičnog, opsesivno kompulzivnog poremećaja, školskog neuspjeha, depresija, prepsihoza, itd. pa do teških duševnih bolesti kao što su shizofrenija.

Raznolikost stručne orijentacije osoblja u vidu dinamski orijentiranih psihoterapeuta, klasičnih psihijatara, bihejvioralnih terapeuta i sudskih vještaka, omogućuje rano otkrivanje, preveniranje i liječenje različitih psihičkih poremećaja kod djece i mladeži.

Organizator: Psihijatrijska bolnica za djecu
Datum početka: 09.10.2013.
Lokacija: Kukuljevićeva 11, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Psihijatrijska bolnica za djecu
Lokacija projekta:Kukuljevićeva 11, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 09.10.2013
Datum završetka:12.12.2013
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 1-2
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Drugo

sviranje na muzičkom instrumentu
Posebni zahtjevi: sviranje na muzičkom instrumentu
Kontakt osoba: Vesna Horvat
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Rad sa djecom od 7 do 13 godina na području muzikoterapije. Potrebno je znanje sviranja na nekom muzičkom instrumentu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolja socijalna suradnja djece.
Očekivani rezultati za volontere: Sviranje na muzičkom instrumentu

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.