Gdje sam?

Subota za učenje - pomoć pri učenju za djecu u tretmanu centara socijalne skrbi

 Projekt “Pomoć u učenju” nastao je kao rezultat povećane potrebe za podukom, usvajanjem vještina učenja i drugih oblika pomoći djeci u savladavanju školskog gradiva. Učenje bi trebala biti najzabavnija aktivnost u djetetovom životu. Nažalost, od djece se često očekuje da nauče puno, ali im se u tom zahtjevu ne pojašanjava kako učiti. Zbog toga mnoga djeca stvaraju obrambeni zid koji im omogućava da učenje doživljavaju isključivo kao težak, naporan i mukotrpan posao. Projekt ''Pomoć u učenju'' započinje opservacijom koja za cilj ima inicijalnu procjenu djetetovih obrazovnih sposobnosti i vještina, određivanje razine znanja, određivanje djetetovog stupnja motivacije za nastavni predmet, te određivanje djetetovih potreba. Drugu projektnu sastavnicu čini poduka u odnosu na dogovoreni nastavni predmet i sadržaj. Poduku vrše volonteri koji će biti posebno educirani za provođenje incijalne procjene i održavanje poduke. Posljednju projektnu sastavnicu čini evaluacija djetetovog napretka i rada volontera.

 

Organizator: Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih ''Luka Ritz''
Datum početka: 19.10.2013.
Lokacija: Fabkovićeva 1/3, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih ''Luka Ritz''
Lokacija projekta:Fabkovićeva 1/3, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca slabijeg školskog uspjeha, socioekonomskog statusa i djeca sa specifičnim teškoćama u učenju koja su korisnici centara za socijalnu skrb. Djeca korisnici programa mogu biti osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, pri čemu će se izvođenje programa prilagoditi djetetovom uzrastu.
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 14 volontera)
Datum početka: 19.10.2013
Datum završetka:31.12.2013
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Osoba ne smije biti kažnjavana i mora biti motivirana za rad s djecom. Poželjno je da volonter/ka bude student/ica, iako nije uvjet.
Kontakt osoba: Dajana Jurinčić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Traže se volonteri koji mogu držati pomoć pri učenju iz sljedećih predmeta i u navedenim fiksnim terminima:SUBOTOM OD 09 – 11 SATI: 8. RAZRED ENGLESKI (ŽENSKA KORISNICA) SUBOTOM OD 11 – 13 SATI: 1. SREDNJE MATEMATIKA (ŽENSKA KORISNICA) SUBOTOM OD 13 – 15 SATI: 2. SREDNJE ENGLESKI (ŽENSKA KORISNICA) 3. SREDNJE MATEMATIKA (ŽENSKA KORISNICA) SUBOTOM OD 15 – 17 SATI: 1.SREDNJE MATEMATIKA I FIZIKA (MUŠKI KORISNIK) 8.OSNOVNE ENGLESKI I MATEMATIKA (ŽENSKA KORISNICA) 6. OSNOVNE HRVATSKI I NJEMAČKI (ŽENSKA KORISNICA) 2. SREDNJE MATEMATIKA I FIZIKA (MUŠKI KORISNIK) Molimo da se prijavljuju volonteri koji mogu volontirati u nekom od ponuđenih termina jer je raspored fiksni. Rok prijave za volontiranje je 16.10.2013., a prva subota za učenje održat će se 19.10.2013.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekivani rezultati za organizaciju su razvoj kvalitetnog i kontinuiranog programa pomoći pri učenju koji bi se konstantno održavao u prostorijama Savjetovališta i na taj način ostvario cilj prevencije nasilja prevencijom školskog neuspjeha. Očekivani rezultati kod korisnika su razvoj pozitivnog stava prema učenju i školske motivacije, pozitivne slike o sebi, izgradnja uvjerenja o vlastitim sposobnostima te prevencija školskog neuspjeha i straha od škole.
Očekivani rezultati za volontere: Projekt nudi volonterima mogućnost stjecanja radnog iskustva jer obuhvaća izravan rad s djecom, pisanje analize potreba za svako dijete, praćenje učinkovitosti rada te pisanje individualiziranog izvještaja. Svi volonteri proći će besplatnu edukaciju prije početka programa koju će provesti stručnjaci i na temelju koje će biti osposobljeni za direktan rad s djecom i evaluaciju dječjeg uspjeha.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.