Gdje sam?

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima traži volontere za rad u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja otvoren je u srpnju 2013., realizacijom projekta “Uključivanje mladih u poboljšanje usluga za žrtve i svjedoke kažnjivih djela u Hrvatskoj”, na kojem su radili UNDP Hrvatska (United Nations Development Program), Ministarstvo pravosuđa i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

Pozivni je centar na usluzi građanima i strancima na području Hrvatske, svakim radnim danom od 8 ujutro do 8 navečer. Osnovne usluge koje se pružaju putem standardiziranog europskog i besplatnog broja 116 006 su:
- Emocionalna podrška
- Pružanje praktičnih informacija
- Upućivanje pozivatelja na odgovarajuće institucije i organizacije
Za rad na telefonskim linijama volonteri su obučeni kroz nekoliko edukacija od kojih je najznačajnija ona u davanju emocionalne podrške putem telefona.
Za pružanje konkretnih informacija pozivateljima, volonteri se služe jedinstvenom bazom podataka u kojoj su pohranjene sve relevantne informacije za žrtve kaznenih djela i prekršaja te kontakti svih institucija i nevladinih organizacija, koje bi pozivatelju mogle pružiti adekvatnu pomoć. Na izradi spomenute baze sudjelovali su volonteri koji su od početka projekta aktivni.

U pozivnom centru volontira se u tri smjene dnevno, po četiri sata prema dogovoru (od 8 do 12, od 12 do 16 i od 16 do 20). Volonteri svoje dežurstvo odrađuju jednom tjedno, sudjeluju na mjesečnim sastancima i edukacijama. Također, volonterima je osigurana stručna psihološka podrška koja je za ovakvu vrstu volonterskog rada prijeko potrebna.

Želja nam je ojačati volonterski tim uključivanjem i educiranjem 25 novih volontera. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima osigurala bi im sve potrebne edukacije za rad na linijama, ali i neformalne radionice koje će im kasnije dobro doći, kako u stručnom radu tako i u životu općenito.

Organizator: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Datum početka: 19.12.2013.
Lokacija: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Lokacija projekta:Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
Ciljana skupina: Studenti, mladi, nezaposleni, osobe s volonterskim iskustvom
Ciljani broj volontera:25 (do sad se prijavilo 23 volontera)
Datum početka: 19.12.2013
Datum završetka:01.01.2014
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: Volonterske smjene određuju se prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Posebni zahtjevi: Od budućih se volontera očekuje odgovornost i predanost u obavljanju volonterskih aktivnosti.
Kontakt osoba: Zrinka Tustonjić; npc.volonteri@gmail.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: S većim brojem kvalificiranih volontera organizacija će moći pružiti još kvalitetniju uslugu korisnicima, a jačanjem kapaciteta kazneno-pravnog sustava kako bi mogao odgovoriti na potrebe žrtava i svjedoka te zaštiti njihova prava, ispunit će se krajnji cilj i svrha Nacionalnog pozivnog centra.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: S većim brojem kvalificiranih volontera organizacija će moći pružiti još kvalitetniju uslugu korisnicima, a jačanjem kapaciteta kazneno-pravnog sustava kako bi mogao odgovoriti na potrebe žrtava i svjedoka te zaštiti njihova prava, ispunit će se krajnji cilj i svrha Nacionalnog pozivnog centra.
Očekivani rezultati za volontere: Volontiranjem u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja stječi ćete nove vještine i usavršiti stare, naučit ćete se radu u grupi, okvirno ćete se upoznati s pravnim sustavom u Hrvatskoj, a pružajući podršku i informacije onima u potrebi, itekako ćete doprinijeti zajednici.
Komentar organizatora: Od budućih se volontera očekuje otvorenost za dugoročno volontiranje.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.