Gdje sam?

Zaposlenje - kruna integracije slijepih

U okviru trogodišnjeg programa „Zaposlenje –kruna integracije slijepih“, financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, od 16.-26.9. 2013. provodi se desetodnevna edukacija nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba sa svrhom povećanja radnih kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada. Edukacija se provodi u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu slijepih Premantura u Istri.

Volonteri će biti angažirani kao videći pratitelji polaznicima edukacije, te pružati tehničku podršku voditelju projekta. Konkretne aktivnosti uključuju podršku slijepim i slabovidnim osobama u orijentaciji i kretanju, čitanje i pomoć pri čitanju tekstova i pisanju molbi i životopisa za posao (Europass format); osiguranje pristupačnosti prostora za održavanje edukacije, posredovanje bitnih informacija iz okoline slijepim osobama i drugu potrebnu podršku u svakodnevnim vještinama za vrijeme provođenja edukacije.


Za vrijeme trajanja edukacije traži se kontinuirano prisustvo volontera i njihovo aktivno sudjelovanje. Volonteri će prije same edukacije biti pozvani na razgovor i kratki trening vještina vezanih uz pristup slijepoj osobi.

Organizator: Hrvatski savez slijepih
Datum početka: 16.09.2013.
Lokacija: Runke 17, Premantura, Premantura (kraj Pule)

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski savez slijepih
Lokacija projekta:Runke 17, Premantura, Premantura (kraj Pule)
Ciljana skupina: Slijepe i slabovidne nezaposlene osobe
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 16.09.2013
Datum završetka:26.09.2013
Broj sati: 12
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 09:00 - 21:00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ana Vrbanić
Web stranica: www.savez-slijepih.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonteri s afinitetom i vještinama rada s osjetljivim društvenim skupinama imat će prednost pri odabiru.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Hrvatski savez slijepih će u suradnji s volonterima provesti kvalitetnu edukaciju na kojoj će korisnici edukacije, 20 slijepih i slabovidnih osoba, imati priliku poboljšati svoje radne kompetencije i obogatiti mrežu socijalnih kontakata.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku steći vrijedna znanja i vještine u radu sa slijepim i slabovidnim osobama, prvenstveno vještine vezane uz pristup i podršku slijepoj osobi pri orijentaciji i kretanju te posredovanju informacija iz okoline. Iskustva koja će steći u radu sa slijepim osobama kao socijalno osjetljivom i često marginaliziranom skupinom zasigurno će pridonijeti njihovom profesionalnom i osobnom rastu, te će imati prilike osobno upoznati i formirati vlastite stavove prema populaciji koja je često izložena stereotipnom i negativnom prikazu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.