Gdje sam?

Centar podrške (na)gluhim osobama

Ove godine smo pokrenuli Centar podrške (na)gluhim osobama - tj. osiguravanje daktilografske usluge gluhim učenicima i studentima koji ne poznaju znakovni jezik ili ga slabo poznaju, kako bi mogli pratiti predavanja ravnopravno sa ostalim učenicima/studentima i na temelju njih voditi bilješke, kao i ostalim kategorijama (na)gluhih osoba kojima je potrebna ta usluga (tečajevi, seminari, konferencije, sastanci...) kako bi im osigurali dostupnost informacija.

Dakle, tražimo volontera koji bi na računalu ispisivao tekst izlaganja u stvarnom vremenu, tj. koji bi pružao uslugu hvatača bilješki. Bitno je da volonter ima dobre daktilografske vještine (slijepo desetoprstno pisanje) i da je polagao predmet Daktilografija sve četiri godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja (poželjna završena upravno - birotehnička škola), najbolje I.a klasa,

Aktivnosti će se obavljati prema dogovoru, odnosno prema individualnoj potrebi korisnika.

Organizator: Udruga Videatur
Datum početka: 27.05.2013.
Lokacija: fakulteti, srednja škola..., Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Videatur
Lokacija projekta:fakulteti, srednja škola..., Zagreb
Ciljana skupina: gluhe i nagluhe osobe
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 27.05.2013
Datum završetka:30.06.2014
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: 8 -14h, 14 - 22h, ovisno o aktivnostima
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Prevođenje - strani jezici: Engleski
Drugo

daktilografske vještine tipkanja
Kontakt osoba: Iva Hiršl
Web stranica: http://videatur.websitecomingsoon.net/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Hrvatska udruga za kreativni razvoj i zaštitu prava (na)gluhih osoba „VIDEATUR“ je osnovana 28. lipnja 2006., kao socijalno – humanitarna, kulturno-prosvjetna, neprofitna pravna osoba koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe i nagluhe), a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, kao i prava. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Misija Udruge je da svakoj osobi/studentu s oštećenjem sluha pruži poboljšanje standarda formalnog obrazovanja/studiranja, poboljšanje standarda življenja osoba s oštećenjem sluha, unapređivanje pomoći kod osobnih i socijalnih problema, otkrivanje potencijala, interesa i talenata svakog pojedinca. Udruga je osnovana, između ostalog, s ciljem: • povećavanja razine informiranosti i senzibiliziranosti zajednice, krajnjih korisnika i javnosti o problematici gluhe populacije • poticanja mladih osoba s oštećenjem sluha na uključivanje u visookobrazovni sustav te poboljšanja uvjeta obrazovanja
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uspješno provedena usluga hvatača bilješki, pružena dostupnost informacija u svim oblicima
Očekivani rezultati za volontere: Bit će osigurana edukacija o funkcioniranju osoba oštećena sluha.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.