Gdje sam?

NESsT Entrepreneur-in-Residence (NESsTER) in Croatia

Assist in researching consultancy opportunities related to NESsT strategic aims in CEE region, including analyzing data, gather new information, sources, identifying possible sources, cross border project and report findings to EDM.

Organizator: NESsT
Datum početka: 01.05.2013.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): NESsT
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: NGOs
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 01.05.2013
Datum završetka:31.10.2013
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: to be defined
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Prikupljanje sredstava
Posebni zahtjevi: no
Kontakt osoba: Eva Voros
Web stranica: www.nesst.org
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Apply online: http://www.nesst.org/wp-content/uploads/2013/03/NESsTER-in-Croatia.pdf
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Assistance and help to Regional Sustainability Manager.
Očekivani rezultati za volontere: A hands-on experience working with the local and international team in a dynamic and growing international organization, as well as in-depth training in the field of social enterprise.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.