Gdje sam?

Međunarodna konferencija "Transformacije civilnog društva na putu prema EU"

Drage volonterke i volonteri,


pred nama je konferencija na kojoj će svoja iskustva o transformaciji organizacija civilnog društva u procesu pristupanja Europskoj uniji podijeliti zanimljivi i uvaženi gosti iz Hrvatske i inozemstva.

Ukoliko imate iskustvo rada u organizacijama civilnog društva ili ste znatiželjni zaviriti u rad nevladinog sektora, zanimaju vas odgovori na pitanja kako se mijenjalo okruženje i organizacije civilnog društva u procesu pristupanja EU, koji su izazovi s kojima su se susretale udruge i volite raditi u internacionalnom okruženju - ovo je odlična prilika za vas!

Organizator: TACSO URED U HRVATSKOJ
Datum početka: 15.03.2013.
Lokacija: Amruševa 10, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): TACSO URED U HRVATSKOJ
Lokacija projekta:Amruševa 10, Zagreb
Ciljana skupina: organizacije civilnog društva
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 15.03.2013
Datum završetka:19.04.2013
Broj sati: 20
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-17
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Organizacija rada
Posebni zahtjevi: Inicijativa, proaktivnost, dinamičnost, strpljivost, pozitivan stav
Kontakt osoba: Irena Slunjski
Web stranica: http://www.tacso.org/news/conferences/default.aspx?id=8505&template_id=73&langTag=en-US
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Vrijeme rada nije uvijek puno radno vrijeme vec je organizirano prema potrebi: Tijekom ožujka i travnja prema dogovoru, u dane konferencije cjelodnevni angažman (od 17.-19. travnja).
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Angažman obuhvaća sljedeće zadatke: - Doček i registracija sudionika i sudionica konferencije; - Asistencija prilikom tehničkih zadataka kao što je prenošenje i dodavanje mikrofona govornicima, pomoć govornicima pri tehničkim zadacima, omogućavanje nesmetanog rada tehničke službe; - Pružanje informacija sudionicima o tehničkim i sadržajnim karakteristikama konferencije; - Pomoć moderatorima radnih skupina pri vođenju pismene evidencije o radu u grupama i pripremi materijala; - Pružanje orijentacijske pomoći sudionicima i sudionicama kako bi se ugodno osjećali i dobro snalazili na konferenciji i po Zagrebu za vrijeme trajanja konferencije; - Priprema i slaganje promotivnih materijala te njihova distribucija; - Poslovi opremanja radnih prostora materijalima potrebnim za rad (flipchart, flomasteri, produžni kabl, projektor i ostala tehnička oprema); - Pomoć pri korištenju Twittera i Facebooka u svrhu promocije konferencije; - Asistencija ili samostalno obavljanje zadatka kada i gdje god je potrebno na molbu koordinatora/koordinatorice volontera/ki ili gdje volonter/ka sam procjeni da je potrebno reagirati.
Očekivani rezultati za volontere: Rad u dinamičnom i internacionalnom okruženju te priliku za razvoj osobnih i profesionalnih kompetencija. Upoznavanje s radom domaćih i inozemnih organizacija civilnog društva te uspostavljanje kontakata s njihovim predstavnicima putem aktivnog sudjelovanja na konferenciji. Potvrdu o volontiranju i preporuku za daljnje volnterske i poslovne prilike. Aktivno sudjelovanje u svim događanjima tijekom cijelog trajanja konferencije.
Komentar organizatora: Rok za prijavu je 11. ozujka 2013. Izbor volonterki i volontera ce biti napravljen do 15. ozujka.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.