Gdje sam?

Podrška mladima s invaliditetom u pripremi ispita državne mature

 

Praktičnim radionicama kroz interakciju, praktične vježbe, primjere iz prakse i osobne priče potičemo maturante i mlade koji su završili srednjoškolsko obrazovanje na uključivanje u visoko obrazovne programe.


Ova aktivnost provodi se u sklopu programa podrške, u okviru kojeg se pružaju socijalne usluge mladima s invaliditetom. Sa srednjoškolcima i mladima s invaliditetom održali smo sastanke prilikom čega smo korisnike informirali i upoznali s aktivnostima Programa te uvidjeli njihove interese i afinitete. Shodno iskazanim interesima i afinitetima izrađen je plan slijedećih aktivnosti za tematske radionice sa svrhom osnaživanja. 

Pored povezivanja maturanata sa volonterima, planiramo organizirati radionice tehnika uspješnog svaldavanja gradiva, sustava prijava za Državnu maturu, prava iz sustava socijalne skrbi i aktualnih informiranja o svim rokovima vezanim uz polaganje Državne mature.

Kroz ožujak, travanj i svibanj mladima, uključenim u ovu aktivnost, osigurat ćemo podršku u pripremi predmeta za državnu maturu. Položivši ispite državne mature, mladi će biti korak bliže ostvarenju svojih potencijala i uključenjem u visokoobrazovni sustav.

Organizator: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Datum početka: 09.11.2013.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: mladi i maturanti s invaliditetom koji se pripremaju za polaganje ispita državne mature
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 20 volontera)
Datum početka: 09.11.2013
Datum završetka:00.00.0000
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: Izradit ćemo individualan plan u skladu sa slobodnim vremenom maturanata i volontera
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Posebni zahtjevi: individualan rad sa maturantima s invaliditetom u pripremi hrvatskog jezika, matematike, povijesti, engleskog, talijanskog, njemačkog jezika te psihologije za polaganje ispita državne mature
Kontakt osoba: Tihana Pandl
Web stranica: www.zamisli.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Želimo individualan rad i pristup - korisnika i volontera. Željno vas očekujemo i radujemo se našoj suradnji !
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Mladi s invaliditetom postat će aktivni dionici zajednice u kojoj žive te na koncu stvaratelji državnog proračuna. Ostvarit će svoje potencijale, a obrazovanje će pridonijeti procesu socijalnog uključivanja.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati prilike 'brusiti' svoja znanja i vještine podučavanja, individualnog rada i rada sa mladima s invaliditetom. A također, volonteri će, pomaganjem mladima s invaliditetom, osvježiti i svoja znanja o određenim područjima- hrvatski jezik, matematika, engleski, talijanski, njemački jezik, psihologija te povijest. Mladima s invaliditetom je potrebna pomoć u pripremi navedenih predmeta (osiguranu pomoć imaju od strane profesora srednje škole, ali je nekima nedovoljna). Tempo, mjesto i vrijeme rada s mladima dogovarat će se individualno i u skladu sa potrebama i mogućnostima mladih i volontera.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.