Gdje sam?

"Sunčana strana ulice" - individualni rad i pružanje pomoći u učenju

Udruga Ambidekster klub je organizacija civilnoga društva čija djelatnost je usmjerena na pružanje potpore i tretmana djeci i mladima s problemima u ponašanju i teškoćama socijalne integracije.

Projekt „Sunčana strana ulice“ nastao je slijedom dugogodišnjeg nastojanja da kreiramo model pružanja integriranih i sveobuhvatnih socijalnih usluga za djecu i mlade s posebnim potrebama u lokalnoj zajednici. Stoga su naši napori usmjereni na stvaranje uvjeta za provođenje tretmana u otvorenoj zajednici, sprječavanje institucionalizacije te stručnu potporu i podršku djeci s posebnim potrebama koja polaze nastavu u redovnim školama (učenici s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima te učenici s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturnim i jezičnim čimbenicima) te njihovim roditeljima. Teškoće u učenju kod djece izazivaju specifične probleme te vrlo često takva djeca zaostaju za predviđenim gradivom što rezultira nagomilavanjem gradiva, otporom učenika spram učenja i dodatnih poteškoća u učenju. Nemogućnost praćenja gradiva nakon nekog vremena pridonosi dosadi i disciplinskim problemima koji su pak povezani s poremećajima u ponašanju. Istraživanja pokazuju kako intervencije u smislu pomoći u učenju i razvoju socijalnih vještina povećavaju samopouzdanje kod djece, kao i interes za školu što direktno utječe na redovnije pohađanje nastave i povećava školsku uspješnost.

U individualni rad i pružanje pomoći u učenju uključujemo volontere koji imaju motivaciju za rad s djecom i mladima, posjeduju potrebne vještine za rad s djecom i mladima i imaju znanja iz pojedinih predmeta ili su studenti društveno-humanističkih struka.

Nakon prijave održati će se motivacijski razgovor i edukacija o individualnom radu s djecom i mladima te pružanju pomoći u učenju djeci i mladima s teškoćama svladavanja školskog gradiva. Svaki volonter raditi će s jednim djetetom ili mladom osobom u prostoru Ambidekster kluba u Dubravi. Osim direktnog rada s korisnikom, volonter će voditi evidenciju o održanim susretima te, po potrebi, kontaktirati roditelje, profesore, stručnu službu škole, djelatnike centra za socijalnu skrb i druge uključene osobe u tretman korisnika. Volonterima će biti osigurana podrška u obliku mentorskih sastanaka i supervizija te će se organizirati edukacije s ciljem dobivanjem novih znanja i učenja novih vještina kako bi se unaprijedio rad volontera.

Za dodatna pitanja javiti se na mail adresu: ana_podvorec@yahoo.com ili na broj telefona 01/2989-564

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 11.02.2013.
Lokacija: I. Poljanice 15, Dubrava, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:I. Poljanice 15, Dubrava, Grad Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi s teškoćama svladavanja gradiva i problemima u ponašanju
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 11.02.2013
Datum završetka:15.06.2013
Broj sati: 20
Učestalost: tjedno
Od - do: -
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ana Podvorec
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Očekujemo da će djeca i mladi razviti radne navike i postignuti bolji akademski uspjeh te usvojiti nove metode i navike učenja, prevladati određene teškoće u socijalnom funkcioniranju te na taj način prevenirati poremećaje u ponašanju i socijalnu isključenost. Očekujemo da ćemo postići uspješno umrežavanje stručnjaka u cilju pružanja integriranih usluga za djecu i mlade s teškoćama u učenju te promoviranje volonterstva i doprinosa „mladih za mlade“.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo da će djeca i mladi razviti radne navike i postignuti bolji akademski uspjeh te usvojiti nove metode i navike učenja, prevladati određene teškoće u socijalnom funkcioniranju te na taj način prevenirati poremećaje u ponašanju i socijalnu isključenost. Očekujemo da ćemo postići uspješno umrežavanje stručnjaka u cilju pružanja integriranih usluga za djecu i mlade s teškoćama u učenju te promoviranje volonterstva i doprinosa „mladih za mlade“.
Očekivani rezultati za volontere: Učenje metoda i tehnika rada, razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina, komunikacije sa lokalnom zajednicom, razvoj tehnika podučavanja, stjecanje iskustva u radu s djecom i mladima

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.