Gdje sam?

Za samostalnije članove zajednice

Društvo multiple skleroze Grada Zagreba je nevladina, neprofitna organizacija koja okuplja osobe oboljele od multiple skleroze s područja Grada.  Udruga je u dosadašnjem radu provela cijeli niz projekata, programa i aktivnosti koji su se međusobno nadopunjavali.
Društvo multiple skleroze Grada Zagreba broji 560 članova, a kroz svoje svakodnevne aktivnosti brine o potrebama i problemima osoba oboljelih od multiple skleroze.
Multipla skleroza je neizlječivo neurološko oboljenje središnjeg živčanog sustava – mozga i leđne moždine. Bolest pogađa mladu populaciju, najčešće se javlja kod osoba starosne dobi od 15-e do 30-e godine života, stoga predstavlja veliki socijalni i ekonomski problem. Česte posljedice bolesti su djelomična ili potpuna oduzetost, problemi s vidom, koordinacijom i drugi zdravstveni problemi. Tijek bolesti je neizvjestan, ali se naši članovi najčešće povlače u osamu, dolazi do pada samopouzdanja i samopoštovanja, rijetko su uključeni u ekonomski, socijalni i društveni život društvene zajednice. Kroz Kroz provedbu projekta ciljamo na povečanje samostalnosti oboljelih, povečanje samopoštovanja i smanenje rizika od socijalne isključenosti. Doprinos volontera u poboljšanju kvalitete života kroz pružanje pomoći u obavljanju administrativnih i drugih poslova ( odlazak na poštu, nabavka namirnica...).

Organizator: Društvo multiple skleroze grada Zagreba
Datum početka: 20.01.2013.
Lokacija: Trnsko 34, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Društvo multiple skleroze grada Zagreba
Lokacija projekta:Trnsko 34, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Oboljeli od multiple skleroze
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 20.01.2013
Datum završetka:31.12.2013
Broj sati: 6
Učestalost: tjedno
Od - do: 1 sat prije podne
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ana Topolko
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Osobe oboljele od multiple skleroze će oz pomoć volontera moći učiniti više za sebe i lokalnu zajednicu u kojoj žive i to kroz veće sudjelovanje na svim važnim životnim područjima, ravnopravnim sudjelovanjem u političkom, javnom i kulturnom životu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Rezultati očitovati će se kroz: poboljšanim zdravstvenim stanjem,smanjenjem ovosnosti o članovima obitelji, socijalnom integracijom osoba oboljelih od multiple skleroze, sudjelovanjem na svim važnim životnim područjima, ravnopravnim sudjelovanjem u političkom, javnom i kulturnom životu. Kroz provedbu projekta, udruga osigurava ispunjavanje ciljeva utvrđenih Statutom a to su - posjet i obilazak djelomično pokretnih i nepokretnih članova -organiziranje pomoći za najugroženije članove -uključivanje oboljelih u svakodnevni život prema njihovim mogućnostima i sklonostima
Očekivani rezultati za volontere: Stečena znanja u području civilnog društva,socijalne skrbi, iskustvo u radu sa osobama s invaliditetom.
Komentar organizatora: Prijave volontera na mail adresu dmsgz2012@gmail.com

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.