Gdje sam?

Korektura tekstova

Hrvatski savez za rijetke bolesti svake godine organizira obilježavanje Međunarodnog dana rijetkih bolesti. kako bi što bolje upoznali javnost s problematikom rijetkih bolesti, tiskati ćemo letke, brošure i priručnici. Stoga su nam potrebni volonteri koji će nam pomoći da letci budu napisani jasno, razumljivo i u skladu s pravilima hrvatskog književnog jezika.

Organizator: Hrvatski savez za rijetke bolesti
Datum početka: 01.02.2013.
Lokacija: Ivanićgradska 38, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatski savez za rijetke bolesti
Lokacija projekta:Ivanićgradska 38, Zagreb
Ciljana skupina: šira javnost
Ciljani broj volontera:6 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 01.02.2013
Datum završetka:28.02.2013
Broj sati: 0
Učestalost: svakodnevno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Posebni zahtjevi: dobro poznavanje gramatike i pravopisa hrvatskog jezika
Kontakt osoba: Anja Kladar
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Upoznavanje šire javnosti s problematikom rijetkih bolesti vrlo je značajno da bi se poboljšala kvaliteta života oboljelih od rijetkih bolesti.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Leci, brošure i priručnici napisani jasno, razumljivo i u skladu s pravilima hrvatskog književnog jezika.
Očekivani rezultati za volontere: Usavršavanje svojeg znanja hrvatskog jezika kroz praksu te upoznavanje s problematikom rijetkih bolesti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.