Gdje sam?

Uključivanje mladih u poboljšanje usluga za žrtve i svjedoke kažnjivih djela u Hrvatskoj

Projekt “Uključivanje mladih u poboljšanje usluga za žrtve i svjedoke kažnjivih djela u Hrvatskoj” provodi Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Uredom UNDP Hrvatska (United Nations Development Programme).
Sporazumom Ministarstva pravosuđa, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i UNDP-a iz 2012. godine, dogovorena je suradnja na uspostavi Nacionalnog pozivnog centra koji će sukladno odlukama Europske komisije imati nacionalni besplatni broj 116 006.
Projekt je nastavak šireg programa razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Hrvatskoj. Pokretanje Pozivnog centra za žrtve zločina slijedeći je korak u razvoju sustava podrške svjedocima i žrtvama. Kroz uspostavljenu i vrlo uspješnu suradnju s Ministarstvom pravosuđa i Uredom UNDP-a u Hrvatskoj osigurali smo sve potrebne resurse kako bi Pozivni centar za žrtve zločina uspješno zaživio u Hrvatskoj sukladno Odlukama Europske komisije – (2007/116/EZ te 2009/884/EZ).

Odluke Europske komisije o uvođenju jedinstvenih brojeva 116 u cijeloj Europskoj Uniji za harmonizirane usluge društvene vrijednosti (Odluke 2007/116/EC , 2009/884/EC ) predviđaju da svaka država članica Europske Unije ima jedinstveni broj za žrtve koji je besplatan za korisnike. Odlukama Europske komisije obuhvaćene su sljedeće usluge od društvenog značenja: pomoć za nestalu djecu, pomoć za žrtve zločina, pomoć za djecu, služba za ne-hitnu medicinsku pomoć i emocionalna pomoć.


Budući volonteri proći će kroz program koji će se sastojati od nekoliko faza:
a) sudjelovanje u izradi baze informacija za žrtve i svjedoke;
b) trening i praksa u kaznenopravnim institucijama;
c) volontiranje u pozivnom centru.
Nakon 14 mjeseci sudjelovanja u projektu kroz sve faze programa, volonteri će dobiti certifikat Ministarstva pravosuđa i certifikat UNDP o sudjelovanju u projektu.

Organizator: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Datum početka: 10.11.2012.
Lokacija: Dežmanova 10, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Lokacija projekta:Dežmanova 10, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Studenti, nezaposleni, mladi
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 21 volontera)
Datum početka: 10.11.2012
Datum završetka:01.07.2013
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Barbara Veličković
Web stranica: www.pzs.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Razvijen sustav podrške žrtvama i svjedocima, Uspostavom Nacionalnog pozivnog centra širi se podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela na područja Republike Hrvatske u kojima nije osigurana adrekvatna podrška. a poboljšava postojeća podrška u mjestima gdje je osigurna adrekvatna podrška.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Jačanje i umrežavanje organizacije s drugim organizacijama koje se bave istim ili sličnim djelatnostima.
Očekivani rezultati za volontere: Volontiranjem u Udruzi volonteri stječu nova iskustva, znanja i poznanstva, utječe na planiranje, pripremu, provedbu i evaluaciju programa, sudjeluju na edukacijama i putovanjima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.