Gdje sam?

Projekt ''Pomoć pri učenju'' - Savjetovalište ''Luka Ritz''

 Projekt ''Pomoć pri učenju'' je projekt pružanja pomoći pri učenju djeci iz obitelji koja su u tretmanu centara socijalne skrbi grada Zagreba. 

Volonteri pružaju individualnu podršku pri učenju djeci slabijeg školskog uspjeha iz obitelji niskog socioekonomskog statusa, jednoroditeljskih obitelji, djeci sa specifičnim teškoćama u učenju i zlostavljanoj djeci. 

Svi volonteri rade 2h tjedno  s dodijeljenim djetetom na prijavljenom predmetu. Raspored susreta je fiksni zbog velikog broja korisnika uključenih u program. Obveze volontera, izuzev individualnog rada s djecom, uključuju pisanje redovitih tjednih izvješća i sudjelovanje u superviziji.

Svi volonteri na programu prije volontiranja moraju donijeti uvjerenje o nekažnjavanju kako bi mogli raditi s djecom. Tijekom volontiranja omogućeno je i individualno savjetovanje sa stručnjakinjom vezano uz poteškoće pri učenju i poteškoće pri radu s djecom.Svaki volonter će dobiti brošuru Savjetovališta ''Kako pomagati djeci u učenju?''.

Savjetovalište sa svakim volonterom potpisuje volonterski ugovor i po završetku volontiranja izdaje potvrdu o volontiranju.

Organizator: Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih ''Luka Ritz''
Datum početka: 13.10.2012.
Lokacija: Fabkovićeva 1/3, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih ''Luka Ritz''
Lokacija projekta:Fabkovićeva 1/3, Zagreb
Ciljana skupina: djeca iz obitelji u tretmanu CZSS
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 40 volontera)
Datum početka: 13.10.2012
Datum završetka:08.06.2013
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: od 2 do 3 sata tjedno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Korisnici su učenici viših razreda osnovne i srednjih škola, a najviše su prijavili potrebu za pomoći iz predmeta: matematike, fizike, engleskog i hrvatskog. Kada se volonteri prijavljuju, molimo neka navedu predmet (od navedenih) iz kojeg bi voljeli pružati pomoć djeci.
Kontakt osoba: Stjepka Popović
Web stranica: www.savjetovaliste.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt neposredno utječe na širu zajednicu i stoga se očekuju pomaci u stvaranju okruženja u kojem se uvažava različitost djece, uklanja stigmatizacija djece s poteškoćama u učenju, te u kojem se pridonosi socijalizaciji djece sa slabijim školskim uspjehom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekivani rezultati za organizaciju su razvoj kvalitetnog i kontinuiranog programa ''Pomoći u učenju'' koji bi se konstantno održavao u prostorijama Savjetovališta i na taj način ostvario cilj prevencije nasilja prevencijom školskog neuspjeha. Očekivani rezultati kod korisnika su razvoj pozitivnog stava prema učenju i školske motivacije, pozitivne slike o sebi, izgradnja uvjerenja o vlastitim sposobnostima te prevencija školskog neuspjeha i straha od škole.
Očekivani rezultati za volontere: Kod volontera uključenih u volonterski rad očekuje se razvijanje osjetljivosti i povećanog znanja o djeci s poteškoćama pri učenju, kao i veća osvještenost po pitanjima uzroka i posljedica nasilničkog ponašanja, te važnosti prevencije istih.Projekt nudi volonterima mogućnost stjecanja radnog iskustva jer obuhvaća izravan rad s djecom, pisanje tjednih izvješća i sudjelovanje u superviziji. Svi volonteri proći će besplatnu edukaciju prije početka programa koju će provesti stručnjaci i na temelju koje će biti osposobljeni za direktan rad s djecom i evaluaciju dječjeg uspjeha.
Komentar organizatora: Rok za prijavu volontera je 08.10.2012. Sastanci s volonterima i upoznavanje organizacije održat će se 11. i 12.10. u prethodno dogovorenim terminima, a edukacija za volontere 13.10. u prostorijama Savjetovališta. Sudjelovanje u edukaciji je obavezno.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.