Gdje sam?

Izrada baze podataka

Volonteri bi sastavili bazu podataka tj. email imenik za poslovne subjekte u zagrebačkoj županiji koji bi ustanova koristila za bolju promidžbu programa edukacije.

Organizator: Učilište za strukovno obrazovanje odraslih
Datum početka: 16.07.2012.
Lokacija: Amruševa10, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Učilište za strukovno obrazovanje odraslih
Lokacija projekta:Amruševa10, Zagreb
Ciljana skupina: građani
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 16.07.2012
Datum završetka:16.08.2012
Broj sati: 3
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 0900-1200
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Održavanje web stranica, Programiranje
Kontakt osoba: Krešimir Zuban
Web stranica: AU-strukovnoobrazovanje.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Bolja informiranost za programe obrazovanja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolja informiranost za programe obrazovanja.lakša dostupnost krajnjim korisnicima.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje znanja u obrazovnom sektoru

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.