Gdje sam?

Edukacija volonterki za rad na SOS telefonu za žene žrtve nasilja

U suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom pokreće se projekt SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZŽ u Zaboku s ciljem smanjenja rodno uvjetovanog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji.

U svrhu pružanja direktne pomoći ženama žrtvama nasilja uz stalni angažman CESI, organizirati će se i tim volonterki za rad na SOS telefonu i u Savjetovalištu. Svrha toga je da uz samo centralno mjesto na kojem će se pružati usluge savjetovanja, diljem županije postoje educirane osobe koje mogu u slučaju potrebe pružiti osnovnu savjetodavnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja.

Pozivamo sve zainteresirane osobe za rad na pitanjima prevencije nasilja nad ženama te pružanja direktne podrške ženama nasilja da se prijave za sudjelovanje u projektu. Za zainteresirane osobe će se organizirati besplatni edukacijski program u trajanju od 7 radnih dana kako bi stekle znanja iz rodne ravnopravnosti, problematike rodno uvjetovanog nasilja, psiholoških i društvenih posljedica nasilja nad ženama, zakonodavnog i institucionalnog okvira ravnopravnosti spolova i zaštite od nasilja u obitelji, rada SOS telefona i Savjetovališta i sl.

Prijavnica i ostali detalji dostupni na www.cesi.hr

Rok za prijavu je 1. srpanj 2012.

Organizator: CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Datum početka: 10.06.2012.
Lokacija: , Zagreb, Zabok

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Lokacija projekta:, Zagreb, Zabok
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 10.06.2012
Datum završetka:01.07.2012
Broj sati: 50
Učestalost: mjesečno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Tajana Broz
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Smanjenje rodno uvjetovanog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji, osiguravanje direktne psihološke i pravne pomoći ženama žrtvama nasilja te senzibilizacija građana/ki za pitanja rodno uvjetovanog nasilja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.