Gdje sam?

Pomoć u učenju djeci romske nacionalnosti

RCT kroz svoje redovne aktivnosti pruža psiho-socijalnu podršku pojedincima, obiteljima i grupama koje su u riziku od diskriminacije i društvene marginalizacije. Podrška se sastoji u savjetodavnoj i stručnoj pomoći pri rješavanju različitih životnih problema - obiteljskih, partnerskih, roditeljskih, školskih,  i ostvarivanju prava - u socijalnom i zdravstvenom sustavu, obrazovanju, zapošljavanju i sl.

U radu s grupom nezaposlenih Romkinja, korisnice su istakle kao jedan od problema s kojim se suočavaju slabo školsko postignuće svoje djece. Budući da je riječ o obiteljima s malo prihoda i lošeg materijalnog stanja, roditelji nisu u mogućnosti osigurati djeci dodatne instrukcije za svladavanje školskog gradiva. U suradnji s volonterima VCZ-a želimo omogućiti zainteresiranoj djeci osnovno-školske dobi besplatne dodatne instrukcije iz sljedećih školskih predmeta:

  • matematika,
  • fizika,
  • kemija,
  • engleski,
  • biologija.

Rad s djecom bi se organizirao u malim grupama (2 - 5) ujednačenim po dobi, u prostorijama RCT-a. Instrukcije su potrebne za svladavanje školskih predmeta za 6,7 i 8 razred.

Organizator: Rehabilitacijski centar za stres i traumu
Datum početka: 16.04.2012.
Lokacija: Draškovićeva 76/II, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Rehabilitacijski centar za stres i traumu
Lokacija projekta:Draškovićeva 76/II, Zagreb
Ciljana skupina: djeca romske nacionalnosti
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 16.04.2012
Datum završetka:15.06.2012
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: znanje navedenih školskih predmeta na osnovno-školskoj razini
Kontakt osoba: Dragana Knezić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Unapređenje društvene integracije skupina u riziku od marginalizacije, te povećanje društvene kohezije.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Poboljšanje školskog postignuća djece romske nacionalnosti i unapređenje njihovih obrazovnih mogućnosti. Poboljšanje kvalitete života obitelji romske nacionalnosti. RCT će unaprijediti svoje aktivnosti pružanja psiho-socijalne pomoći i podrške manjinskim skupinama.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva i unapređenje veština u radu s djecom s posebnim obrazovnim potrebama. Stjecanje znanja o potrebama djece pripadnika romske nacionalnosti, što može poslužiti planiranju vlastitih projekata.
Komentar organizatora: Aktivnosti je neophodno provesti do kraja ove školske godine. Davanje instrukcija će se organizirati ovisno o školskim obvezama djece i u dogovoru s zainteresiranim volonterima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.