Gdje sam?

Projekt digitalizacije Kataloga rukopisa

Zbirka rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu skuplja, čuva, obrađuje i daje na korištenje najbogatiji fond starih hrvatskih rukopisa i knjiga.

Za potrebe korisnika, odnosno znanstvene i kulturne zajednice, Knjižnica pokreće projekt kojim će se u potpunosti digitalizirati Katalog rukopisa Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu.

Potrebna je pomoć volontera za skeniranje 6 svezaka kataloga koji broje oko 1800 stranica.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 19.04.2012.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: Katalogizatori i knjižničari koji se bave starom građom i ostavštinama i korisnici NSK koji žele pretraživati digitalni katalog NSK
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 19.04.2012
Datum završetka:18.05.2012
Broj sati: 8
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-14
Trajanje: -
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Skeniranjem Kataloga rukopisa široj javnosti će biti dostupno u digitalnom obliku rukopisna građa NSK, što će im omogućiti brzo pretraživanje i istraživanje građe.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Tekstualne datoteke koje će biti rezultat ovog projekta pomoći će katalogizatorima NSK za bržom i preciznijom izradom zapisa rukopisa u online katalog.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će se upoznati s vještinama koje su potrebne u radu pretvaranja tiskanih tekstualnih izvora u digitalne datoteke, te će upoznati strukturu kataloškog zapisa rukopisa.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.