Gdje sam?

Edukacija Savjetodavne linije Hrabri telefon

Dragi studenti/studentice,

Hrabri telefon vas poziva na edukaciju za volontiranje na programu udruge Hrabri telefon - "Savjetodavna linija za djecu".
Savjetodavna linija za djecu je prvi veliki program Hrabrog telefona koji je osnovan s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima, ali i rada na prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.
2011. godine širi područje djelovanja i postaje 'Savjetodavna linija za djecu' te postaje savjetodavna linija za sve probleme djece.

Volonteri putem linije stječu iskustvo i znanje u telefonskom savjetovanju i e-savjetovanju (savjetovanje putem chat-a, foruma i e-mail-a) kao i u tematici zlostavljanja i zanemarivanja djece te ostalih praktičnih znanja o svakodnevnim problemima i obiteljskim odnosima. Uključeni su mjesečnu supervizijsku podršku, kao i stalnu doedukaciju o temama koje su im potrebne kako bi se osigurao njihov profesionalni napredak.
Volonteri linije dežuraju na savjetodavnoj liniji u 3 smjene (9-13h; 13-17h; 17-20h) te na chat-u Hrabrog telefona (15-18h). Također odgovaraju na savjetodavne upite poslane putem foruma ili e-mail-a. Mjesečna obveza volontera je minimalno dvije smjene (po 3 ili 4 sata) te prisustvovanje jednom supervizijskom susretu.

Inicijalni sastanak će se održati 10.03.2012. (subota) s početkom u 10 sati u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26, 10 000 Zagreb. Na sastanku bi vas uputili u rad organizacije te na vaše obaveze i dužnosti. Nakon toga bi započela edukacija koja bi se sastojala od vremena hospitiranja na liniji (slušanja razgovora) te edukacije. Hospitiranje bi započelo 12.03. i trajalo do 13.04. gdje bi se svaki budući volonter predbilježio za dvije smjene slušanja razgovora. Edukacija (predavanja i radionice) bi započela 14.04. i sadržavala bi 11 tematskih cjelina. 

Prijaviti se možete i putem e-mail-a na sandra@hrabritelefon.hr.

Više informacija o edukaciji možete pogledati na našoj web stranici www.hrabritelefon.hr ili na broj telefona 01 3793 000.

Organizator: Hrabri telefon
Datum početka: 10.03.2012.
Lokacija: Đorđićeva 26, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrabri telefon
Lokacija projekta:Đorđićeva 26, Zagreb
Ciljana skupina: Studenti 2. i 3. godine prediplomskog i diplomskog studija psihologije, socijalnog rada i edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta
Ciljani broj volontera:50 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 10.03.2012
Datum završetka:10.03.2013
Broj sati: 8
Učestalost: mjesečno
Od - do: Prema mogućnostima volontera
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: sandra@hrabritelefon.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Otvorenost savjetodavne linije za pozive iz područja zaštite djece, odgojnih savjeta iz područja roditeljstva, savjetovanja djece o svakodnevnim problemima te za pitanja djece, roditelja, ali i stručnjaka koji rade s djecom i obiteljima o svakodnevnim nedoumicama koji ih prate na putu roditeljstva, odrastanja te odgoja i obrazovanja djece
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Daljni nastavak usavršavanja budućih stručnjaka s područja pomagačkih struka kao i rast i razvoj organizacije u pružanju socijalne podrške.
Očekivani rezultati za volontere: Osiguravanje stjecanja kako vještina, znanja i iskustva iz prakse putem direktnog rada s korisnicima tako i teorijskog znanja koje će im biti omogućeno bazičnom edukacijom za telefonsko savjetovanje, ali i doedukacijama tijekom volontiranja na Savjetodavnoj liniji.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.