Gdje sam?

Mentorski program za mlade

Pragma provodi trogodišnji program "Podrška mladima u zajednici - razvoj socijalnih usluga usmjerenih mladima". U okviru Programa organizira se mentorski program za mlade, namijenjen mladima u riziku od napuštanja obrazovanja ili onima koji su već odustali od školovanja kako bi se vratili u obrazovni sustav ili približili svijetu rada kroz razvoj njihovih sposobnosti i potencijala. Kao mentori mladima mogu se uključiti poslodavci, stručnjaci, studenti završnih godina pomažućih studija  i druge odrasle, etične i odgovorne osobe iz lokalne zajednice.

Mentori s mladom osobom provode nekoliko sati mjesečno kroz školsku godinu. Sadržaj susreta oblikuju mentor i mentorirana osoba, a to mogu biti aktivnosti slobodnog vremena, razgovor, pomoć u učenju te razmjena osobnog i radnog iskustva kako bi se na mladu osobu prenijele vrijednosti rada i obrazovanja. U mentorskom programu je naglasak na dobrovoljnom sudjelovanju mentora i mladih osoba i odnosu jedan na jedan koji uključuje podršku i vođenje mentora kao iskusnije i kompetentnije osobe i druženje, tijekom kojeg se mladu osobu potiče na ostvarenje osobnih i obrazovnih želja te razvoj talenata i kreativnosti.

Pragma osigurava podršku mentorima kroz osobne i telefonske razgovore te zajedničke susrete mentora.

Prijaviti se na mail: pragma@udruga-pragma ili na broj 01 77 89 955.

Organizator: Pragma
Datum početka: 15.08.2013.
Lokacija: Pragma, Teslina 13, Zagreb, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Pragma
Lokacija projekta:Pragma, Teslina 13, Zagreb, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Mladi s teškoćama u školskom uspjehu, mladi u riziku od napuštanja obrazovanja ili koji su već odustali od školovanja
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 15.08.2013
Datum završetka:31.12.2013
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru volontera i korisnika
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Iznimno je važno da volonteri budu odgovorni i etični u obavljanju volonterskih aktivnosti.
Kontakt osoba: Jelena Mališa, 01 7789 955, pragma@udruga-pragma.hr ili malisa@udruga-pragma.hr
Web stranica: www.udruga-pragma.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Potaknut će se javna rasprava o problemima mladih i umrežavanje institucija za rad s mladima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Rezultati rada s mladima u riziku od ispadanja iz sustava obrazovanja ili onima koji su od školovanja već odustali su povratak obrazovanju ili zaposlenje, povećanje samopouzdanja i razvoja njhovih potencijala te kreativnosti kroz ostvarenje osobnih i obrazovnih ciljeva.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kao mentori mladima moći razmijeniti usvojena i steći nova znanja i iskustva, prenijeti vrijednosti obrazovanja i rada na mladu osobu, upoznati pogled mlade osobe na društvena pitanja te iskazati svoju kreativnostu u radu s mladima. Volonterima će biti osigurana kontinuirana podrška zaposlenika Pragme.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.