Gdje sam?

Osmijeh dijeteta u kliničkoj njezi!

 Udruga Philip traži mlade, ambiciozne ljude, volontere, za pomaganje pri kreativnim terapeutskim radionicama sa djecom koja se nalaze u kliničkom boravku!

Prijave na mail info@philip-as.com

Organizator: Udruga Philip
Datum početka: 20.11.2011.
Lokacija: Vinogradska, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Philip
Lokacija projekta:Vinogradska, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca u kliničkoj njezi
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 17 volontera)
Datum početka: 20.11.2011
Datum završetka:20.12.2011
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-13
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama

Rad sa bolesnom djecom
Posebni zahtjevi: Stručnost i ambicioznost volontera, te posebna osjtljivost i ljubav prema radu sa djecom
Kontakt osoba: Branimir Budak
Web stranica: www.philip-as.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Kao i svaki projekt Udruge Philip za bolesnu djecu, uvijek imamo optimistično očekivanje. Projektom želimo ostvariti ono najvrijednije, a to je svakako radost dijeteta, koje nažalost sada prolazi kroz teške dane svojeg djetinstva, u kliničkoj njezi!
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo i prepoznaje mlade ljude sa vizijom, te znanjem u područje svog djelovanja. To je svakako očekivanje koje zadovoljava nas kao organizaciju, te djecu sa kojom radimo. Sudjelujemo u segmentu oporavka dijeteta koji je veoma odgovoran i konkretan, stoga navedenim vještinama uspješnost rezultata i projekta je sigurna!
Očekivani rezultati za volontere: Svakako iskustveno ističemo kako volonter/ka, će provoditi prekrasne sate u radu sa tom dragom djecom. Tražimo mlade ljude (volontere) koji zaista vole raditi sa djecom, te svoje buduće zanimanje prepoznaju u ovakvim projektima ili zanimanju. Kada se spoje ljubav prema zanimanju sa ovim volontiranjem... onda zaista nema kraja napredovanju i učenju novih vještina. Svakako svoja znanja velikodušno prenosimo, poštujemo individualce, te potičemo i uvažavamo ka putu napredka.
Komentar organizatora: Udruga Philip će uvažiti prijave sa životopisom, te pismo motivacije u kojem ste obrazložili motivaciju rada sa bolesnom djecom u kliničkoj njezi za Udrugu. Ukoliko postoje bilo kakva dodatna pitaje, budite slobodni poslati nam, u što skorijem roku ćemo Vam odgovoriti!

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.