Gdje sam?

KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU NA DONKIHOTOVSKIM ŠTANDOVIMA

Volonteri koji znaju kako uposliti dječje ručice i glavice i koji u tome uživaju, dobrodošli su sudjelovati kao potpora prodajnim štandovima s rukotvorinama volontera kojima se Udruga samofinancira. Udruga je upravo u pripremama za jedan, a tema radionica za klince je izrada konjića od tuljaca toaletnog papira i nagradno natjecanje u interpretiranju naših životinjica sa fotografija crtežom. Primamo i druge zamisli!

Organizator: DON KIHOT - terapije pomoću konja
Datum početka: 05.11.2011.
Lokacija: vjerojatno prodajni centri, Zagreb - Dugo Selo

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DON KIHOT - terapije pomoću konja
Lokacija projekta:vjerojatno prodajni centri, Zagreb - Dugo Selo
Ciljana skupina: djeca posjetitelja donkihotovskih štandova
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 05.11.2011
Datum završetka:13.04.2012
Broj sati: 4
Učestalost: mjesečno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Drugo

iskustvo u radu s klincima dobrodošlo
Kontakt osoba: Anamarija Levak, Ivana Manenica
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: besplatne radionice za klince
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: kvalitetni i zanimljivi štandovi
Očekivani rezultati za volontere: zgodna praksa za buduće odgajatelj(ic)e, učitelj(ic)e, radne terapeut(kinj)e... ;)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.