Gdje sam?

Dnevni centar za očuvanje mentalnog zdravlja

Opći cilj projekta je prevencija institucionalizacije osoba oboljelih od psihičke bolesti koji bez rehabilitacije u zajednici ostaju isključeni iz života zajednice i često doživotno smješteni u institucije socijalne skrbi. Specifični ciljevi projekta su osposobljavanje (razvoj vještina i kapaciteta) za samostalni život i rad

Organizator: Udruga Svitanje
Datum početka: 01.06.2010.
Lokacija: selska cesta 112a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Svitanje
Lokacija projekta:selska cesta 112a, Zagreb
Ciljana skupina: osobe sa psihičkim teškoćama
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 21 volontera)
Datum početka: 01.06.2010
Datum završetka:31.05.2012
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Kristina Jandrić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: širenje destigmatizirajućih informacija o psihičkoj bolesti
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kvalitetnije provođenje slobodnog vremena za korisnike
Očekivani rezultati za volontere: Povećani senzibilitet za osobe sa psihičkim smetnjama

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.