Gdje sam?

Kreativni kutak

U sklopu Doma djeluju dva Projekta Gerontološki centar na području Gradske četvrti Peščenica i Sesvete. Ukupno ima oko 500 korisnika koji koriste različite usluge.

Programi i aktivnosti Projekta  namijenjeni su prvenstveno starijim sugrađanima koji nisu uključeni u sustav institucijskog zbrinjavanja. Projekt omogućava besplatno korištenje niza socijalnih usluga, što znači veću uključenost i poboljšanje sadržaja života osobama starije životne dobi.

Jedna od usluga je i organizacija slobodnog vremena, odnosno osmišljavanje i provođenje različitih kreativnih radionica prilagođenih starijim osobama, te organiziranje izložbi radova i sudjelovanje na različitim manifestacijama.

Ukoliko želite pomoći obogatiti život korisnika doma, a kreativni ste,  javite se, željno vas iščekujemo.

Organizator: Dom za starije i nemoćne osobe Peščenica
Datum početka: 01.09.2011.
Lokacija: Donje Svetice 89, Milke Trnine 6,, Sesvete, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dom za starije i nemoćne osobe Peščenica
Lokacija projekta:Donje Svetice 89, Milke Trnine 6,, Sesvete, Zagreb
Ciljana skupina: Korisnici Gerontološkog centra Peščenica i Sesvete
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 01.09.2011
Datum završetka:01.09.2012
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Maja Kosanović
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Poboljšanje kvalitete života starijih osoba, zadržavanje starijih osoba što je duže moguće u njihovoj obitelji i zajednici
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć i podrška, obogaćivanje slobodnog vremena starijim osobama
Očekivani rezultati za volontere: Razvoj vještina potrebnih za rad s osjetljivim društvenim skupinama, mogućnost samostalnog organiziranja i vođenja radionica, te stručna podrška i mogućnost sudjelovanja u aktivnostima doma.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.