Gdje sam?

Dječja kuća Borovje - Europska perspektiva

Tražimo volontera/ku koji bi jedan put tjednu u trajanju od 2 sata učio hrvatski jezik našu volonterku Chloe iz Francuske koja putem Europske volonterske službe (EVS - Mladi na djelu) dolazi u Republiku Hrvatsku na razdoblje od osam mjeseci

Chloe će volontirati u sklopu programa Dječje kuće Borovje, što znači direktan rad s djecom i mladima. S tim je jako važno da Chloe polako uči hrvatski jezik te bi izrazito cijenili kada bi se neki volonter angažirao i pomogao joj u učenju. 

Volonter koji bude učio Ramintu hrvatski jezik, zasigurno će od nje dobiti instrukcije iz francuskog :)

Instrukcije se mogu održavati gdje god se dogovorite, a imate na raspolaganju i prostor Dječje kuće Borovje. 

Organizator: Hrabri telefon
Datum početka: 01.08.2011.
Lokacija: Bože i Nikole Bionde 32 (Borovje), Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrabri telefon
Lokacija projekta:Bože i Nikole Bionde 32 (Borovje), Zagreb
Ciljana skupina: Direktno: Volonterka iz Francuske. Indirektno: djeca polaznici radionica, njihovi roditelji, volonteri.
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 01.08.2011
Datum završetka:01.07.2012
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Posebni zahtjevi: Prednost imaju FF studenti, ali nije uvjet
Kontakt osoba: vesna@hrabritelefon.hr (Vesna Katalinić)
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonterka će zbog znanja hrvatskog jezika bolje uspostaviti komunikaciju sa djecom polaznicima radionica Dječje kuće Borovje.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonterka koja se bolje osjeća u organizaciji zbog poznavanja jezika te koja je zadovoljna sa svojim pristupom djeci. Na taj način dobivamo zadovoljnu volonterku, a i korisnike.
Očekivani rezultati za volontere: Učenje jezika, uspostavljanje bolje komunikacije sa djecom, njihovim roditeljima i volonterima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.