Gdje sam?

Volontiranje u odnosima s javnošću NSK

Odsjek za odnose s javnošću NSK redovito organizira događanja vezana uz programe Knjižnice, sudjeluje u razvoju strateških projekata i prikuplja sredstva za njihovu izvedbu. S obzirom na velike financijske izazove pokreće se projekt volontiranja u Odsjeku za odnose s javnošću NSK u svrhu pronalaženja novih izvora financiranja.

Potrebna je pomoć volontera pri prikupljanju i pisanju dokumentacije za pristup EU fondovima i razne natječaje, pri opisivanju i sastavljanju portfelja s programima Knjižnice i sl.      

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 01.09.2011.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: Akademska zajednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 11 volontera)
Datum početka: 01.09.2011
Datum završetka:16.12.2011
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno
Od - do: od 9 do 13 sati
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Drugi jezici
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Prikupljanje sredstava
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Drugo

VSS
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt će omogućiti razvoj novih programa i usluga Knjižnice, a time i njihovu dostupnost korisnicima i široj zajednici.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Projekt će doprinijeti izvedbi strateških programa Knjižnice koje ne bi bilo moguće ostavriti redovitim aktivnostima i sredstvima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz projekt upoznati djelovanje i značaj Nacinalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, sudjelovati u izvedbi strateških programa važnih za cijelu zajednicu i susresti se s problematikom razvoja na polju kulture i znanosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.