Gdje sam?

Volontiranje u ekspeditu NSK

Ekspedit NSK redovito zaprima i otprema knjižničnu građu, periodiku i službene pošiljke. Zbog povećanog broja tiskane građe povećao se i opseg poslova, stoga Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokreće projekt volontiranja u službi ekspedita.

Poslovi za koje je potrebna pomoć volontera su prikupljanje obveznih primjeraka izdanja koje dostavljaju nakladnici, razvrstavanje pristigle građe i službenih pošiljaka te priprema za otpremu pošiljaka.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 01.07.2011.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: Akademska zajednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 01.07.2011
Datum završetka:16.12.2011
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno
Od - do: od 9 do 13 sati
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Suzana Ulipi
Pokriveni troškovi:-
Dodatne bitne informacije: Izvedba projekta učinit će građu brže dostupnom korisnicima Knjižnice i pretraživom u katalogu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Projektom će se omogućiti brži ulaz građe u knjižnični sustav.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći uvid u rad Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu i doprinijeti u procesu nabavke knjižnične građe.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.