Gdje sam?

Školske knjižnice NSK

Hrvatski zavod za knjižničarstvo - ured za školske knjižnice NSK - provodi projekte: Istraživanje rada i stanja školskih knjižnica u RH te Školska knjižnica i osobe s poteškoćama u čitanju i pisanju (disleksija).

Potrbna pomoć volontera na poslovima prikupljanja podataka, izrade analize i sustavno praćenje rezultata istraživanja.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 09.05.2011.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: akademska zajednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 09.05.2011
Datum završetka:16.12.2011
Broj sati: 8
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:-
Dodatne bitne informacije: Projektom će se ostvariti bolji uvid u stanje školskih knjižnica te omogućiti izvedbu plana rada s osobama (učenicima) s teškoćama u čitanju i pisanju.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Izvedbom projekta očekuje se unapređivanje stručnog rada školskih knjižnica i osnivanje specijalnih zbirki za osobe (učenike) s teškoćama u čitanju i pisanju.
Očekivani rezultati za volontere: Uključivanjem u ovaj projekt volonteri će doprinijeti radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo te spoznati ulogu školskih knjižnica u odgojno-obrazovnom procesu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.