Gdje sam?

Volontiranje u središnjoj službi za obradu NSK

Odjel u središnjoj službi za obradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu,  sastoji se od nekoliko pododsjeka: Odsjek sadržajne obrade,  Sitni tisak i Odsjek serijskih publikacija. Zbog povećane naklade tiskanih publikacija pokrenut je projekt ažuriranja i pripreme novopristigle građe za obradu.

Poslovi za koje je potrebna pomoć volontera su sljedeći: razvrstavanje pristigle građe, selekcija građe prema temama, računalno dodjeljivanje ključnih riječi i stručnih oznaka te slaganje periodičnog tiska u mape.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 09.05.2011.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: akademska zajednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 19 volontera)
Datum početka: 09.05.2011
Datum završetka:16.12.2011
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno
Od - do: od 9 do 13
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika
Rad na računalu
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:-
Dodatne bitne informacije: Projektom će se omogućiti ažuran popis i tematska pretraživost najnovijih tiskanih publikacija.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kvalitetnijom pripremom i razvrstavanjem, pristigla građa će se jednostavnije, sadržajnije i brže obraditi i unijeti u katalog NSK.
Očekivani rezultati za volontere: Suradnjom na ovom projektu volonteri će doprinijeti radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, upoznati se s bogatim fondom hrvatske kulturne baštine te naučiti osnovne elemente bibliotekarskog posla.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.