Gdje sam?

Volontiranje u Zbirci muzikalija i audiomaterijala NSK

Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prikuplja i daje na korištenje raznovrsnu glazbenu građu, između ostalog tiskovine i rukopise hrvatskih skladatelja. U svrhu što boljeg sustavnog uređenja hrvatske glazbene baštine, Zbirka pokreće projekt pripreme i popisivanje glazbene građe iz vlastitog fonda.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 09.05.2011.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: akademska zajednica, glazbenici i šira javnost
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 09.05.2011
Datum završetka:16.12.2011
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno
Od - do: od 9 do 13
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:-
Dodatne bitne informacije: Ovim projektom omogućit će se uvid u cjelokupan fond Zbirke.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Cilj projekta je dokumentiranje cjelokupne građe i uvrštenje popisa u katalog Zbirke.
Očekivani rezultati za volontere: Uključenjem u ovaj projekt, volonteri će se moći upoznati s radom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, osobito s njenom Zbirkom muzikalija i audiomaterijala čije djelovanje i bogat fond nisu još dovoljno prepoznati u javnosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.