Gdje sam?

Digitalizacija najstarijih doktorskih disertacija

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi digitalizaciju najstarijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu (Projekt DAR - Digitalni akademski repozitorij). Cilj ovog vrijednog projekta je zaštita i osiguranje šire dostupnosti hrvatske znanstvene baštine s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Uz preslike disertacija, DAR sadrži i bio-bibliografske podatke o autorima kako bi korisnici dobili bolji uvid u život i rad znanstvenika tog vremena.

Potrebna je pomoć volontera u unosu podataka u bazu.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 09.05.2011.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: akademska zajednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 16 volontera)
Datum početka: 09.05.2011
Datum završetka:16.12.2011
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno
Od - do: od 9 do 13
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Web stranica: http://dar.nsk.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projek digitalizacije najstarijih doktorskih disertacija omogućit će dostup i pretraživanje disertacija i njihovih autora u digitalnom obiku putem interneta.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Digitalizacijom najstarijih doktorskih disertacija zaštitit će se izvornici od daljanjeg oštećenja i propadanja.
Očekivani rezultati za volontere: Uključivanjem u ovaj projekt volonteri će doprinijeti radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, steći uvid u hrvatsku znanstvenu baštinu i tehnološke načine njenog očuvanja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.