Gdje sam?

Rehabilitacijski kamp za djecu i mlade liječene od malignih bolesti

 Rehabilitacijski kamp za djecu i mlade liječene od malignih bolesti održava se u Fužinama u Gorskom Kotaru.  Korisnici kampa su dobi od 7 do 18. Godina, spremni  i sposobni  provesti  7 dana izvan roditeljskog doma. Ukupan broj korisnika je između 30 i 35. Na kampu je cijelo vrijeme prisutan liječnik i medicinska sestra. Volontera i voditelja je ukupno 10.  Smještaj je hostelskog tipa, vrlo udoban. Dnevne aktivnosti provode se od  8 h do 22 h svakog dana. Djeca su podijeljena u grupe prema dobi, svaka grupa oko 10 – ero djece.  Održavaju se likovne, bubnjarske, sportske i  dramske radionice.  Volonteri – voditelji radionica moraju biti sposobni sami pripremiti plan i program radionica i svakodnevno ih provoditi uz pomoć 1 ili 2 volontera koji nisu voditelji radionica. Svi volonteri moraju biti spremni i pomagati djeci u svakodnevnim zadaćama kao što su održavanje higijene, pospremanje i sl.  Obavezna su i noćna dežurstva volontera prema rasporedu.  Za neku djecu potrebna je posebna pažnja jer nose posljedice bolesti i liječenja (slabiji vid, sluh i/ili govor, poteškoće u hodanju i/ili obavljanju sportskih aktivnosti) . svi volonteri moraju biti emocionalno stabilni.

Organizator: Krijesnica
Datum početka: 01.07.2011.
Lokacija: Fužinarska kuća, Fužine

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krijesnica
Lokacija projekta:Fužinarska kuća, Fužine
Ciljana skupina: djeca i mladi u dobi od 7 do 18 g.
Ciljani broj volontera:0 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 01.07.2011
Datum završetka:17.05.2011
Broj sati: 192
Učestalost: svakodnevno
Od - do: od 0 - 24
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Sport
Kontakt osoba: Zoran Cipek
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Mogućnost bolje integracije djece i mladih liječenih od malignih bolesti u širu zajednicu
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Osnaženo samopouzdanje i pozitivna slika o sebi, stjecanje nekih vještina i sposobnosti
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u radu sa specifičnom skupinom, propitivanje životnih stavova i prioriteta
Komentar organizatora: Svi volonteri moraju izvaditi potvrdu o nekažnjavanju, moraju biti psiho-fizički spremni i emocionalno stabilni

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.