Gdje sam?

donkihotovski uskršnji štand 2011. - štandovanje

Prodaja rukotvorina volontera na prigodnom uskršnjem štandu odvijat će se 20. - 22. travnja u četiri smjene: 9 - 12, 12 - 15, 15 - 18 i 18 - 21h. jednu smjenu 'pokrivaju' dva volontera i udrugu predstavljaju uz upute i letkiće. u sklopu štanda možda se organizira i kakva popratna mini kreativna radionica za djecu, dakako, bude li zainteresiranih za vođenje iste.

Organizator: DON KIHOT - terapije pomoću konja
Datum početka: 20.04.2011.
Lokacija: garden mall, oporovečka 14 (dubrava), zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DON KIHOT - terapije pomoću konja
Lokacija projekta:garden mall, oporovečka 14 (dubrava), zagreb
Ciljana skupina: konji, a u konačnici djeca s invaliditetom i poremećajima u razvoju, korisnici programa terapijskog jahanja
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 20.04.2011
Datum završetka:23.04.2011
Broj sati: 3
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 9-21h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Posebni zahtjevi: pristojnost, odgovornost, osmijeh
Kontakt osoba: ivana manenica
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: kupnja prigodnih ukrasnih predmeta i darova; upoznavanje s udrugom i terapijskim jahanjem, kao i senzibilizacija za rad neprofitnih organizacija i potrebite, prije svega djecu s poremećajima u razvoju i osobama s invaliditetom
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: prikupljanje financijskih sredstava za izgradnju manježa te promoviranje terapijskog jahanja i same udruge te stjecanje korisnih poznanstva
Očekivani rezultati za volontere: volonteri imaju priliku trgovati, družiti se i proučavati ljude, kao i poraditi na svojim komunikacijskim vještinama, šarmu i sl. :)
Komentar organizatora: volonteri ne bi smjeli ostati gladni i žedni, a i udruga ima neke slatke male tradicije...

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.