Gdje sam?

Centar za mlade u Grabriku

Centar za mlade u Grabriku je projekt kojeg vodi naša udruga u partnerstvu s Udrugom mladih Poluga. Osnovne projektne aktivnosti su: informiranje mladih, poticanje društvenog aktivizma mladih, pružanje savjetovanja i edukacije za povećanje zapošljivosti mladih, poticanje i razvoj volonterizma, neformalno obrazovanje mladih, promicanje zdravih stilova života i prevencija zlouporabe droga i drugih sredstava ovisnosti i nasilja među mladima, organiziranje provođenja slobodnog vremena mladih, razvoj nezavisne kulture mladih. Tražimo volontere za rad na info pultu i za vođenje likovne radionice za djecu.

Organizator: Carpe Diem
Datum početka: 15.04.2011.
Lokacija: M. Vrhovca 13, Karlovac

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Carpe Diem
Lokacija projekta:M. Vrhovca 13, Karlovac
Ciljana skupina: mladi od 18 do 30 godina
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 15.04.2011
Datum završetka:31.12.2011
Broj sati: 0
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: info pult - 11 - 15h; likovna radionica 18 - 20h dva puta tjedno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Kontakt osoba: Aleksandra Podrebarac
Web stranica: www.czm-grabrik.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Uključivanjem volontera rad Centra za mlade i Info centra za mlade dobit će novu dimenziju budući da će mladi raditi za mlade, a samim time i doprinjeti većem odazivu mladih. Također, više osoba u radu na projektu kroz dobrovoljni i volonterski rad ponudit će više mogućnosti za mlade, nove ideje i projekte.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uključivanjem volontera u naše aktivnosti, korisnici će imati bolju podršku u aktivnostima te će lakše i jednostvanije dolaziti do njima potrebnih informacija. Rad u likovnoj radionici omogućit će djeci da više napreduju budući da trenutno nemamo voditelja za ovu aktivnost te je sama radionica upitna.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje vještine komuniciranja, jačanje organizacijskih sposobnosti, uspostavljanje kontakata sa udrugama i info centrima za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu, uspostavljanje kontakata sa različitim institucijama, organizacijama i pojedincima, razvoj kreativnih vještina.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.