Gdje sam?

Sudjelovanje u radu kreativnih radionica za beskućnike - Crveni križ Zagreb

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb ima potrebu za volonterima koji bi sudjelovali u radu kreativnih radionica  u Prenoćištu Crvenog križa Zagreb u Kosnici.U Prenoćištu boravi oko 140 korisnika, a za sada je interes za sudjelovanje u radu kreativnih radionica iskazalo oko dvadesetak korisnika. U radu radionica sudjeluje djelatnica Crvenog križa kojoj bi bila potrebna pomoć volontera u motiviranju korisnika, kreiranju novih oblika uključivanja korisnika u rad, organiziranje izložbi i sl. Molimo sve zainteresirane da nam se jave i provedu s nama ugodno vrijeme, razviju svoju kreativnost i daju mašti na volju.

Organizator: Crveni križ Zagreb
Datum početka: 15.03.2011.
Lokacija: Kosnica, Grad Zagreb i okolica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Crveni križ Zagreb
Lokacija projekta:Kosnica, Grad Zagreb i okolica
Ciljana skupina: beskućnici
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 29 volontera)
Datum početka: 15.03.2011
Datum završetka:31.12.2011
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ivanka Godić
Pokriveni troškovi:Da
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolja socijalizacija beskućnika
Očekivani rezultati za volontere: Sticanje novih znanja i vještina, razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.