Gdje sam?

POMOĆ U UĆENJU - Udruga Ja to mogu

PROGRAM POMOĆ U UČENJU


Udruga „ Ja to mogu“ u sklopu programa pomoći u učenju traži volontere, studente edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta , PMF-a, učiteljskog fakulteta...te ostale zainterisirane za program.

Udruga "Ja to mogu" osnovana je 2006. godine u cilju provedbe različitih edukacijskih i edukacijskog-rehabilitacijsk programa koncipiranih za djecu s teškoćama u učenju, komunikaciji i razvoju te nadarenu djecu.

„Pomoć u učenju” – program namijenjen učenicima redovnih osnovnih škola (od 1 – 8 razreda) u kojih su prisutne određene teškoće u usvajanju nastavnog gradiva zbog određenih razvojnih teškoća (kao npr. problemi u perceptivnoj organizaciji, teškoće grafomotorike, poremećaji pažnje i koncentracije, određene kognitivne disfunkcije...) Ovim programom obuhvaćene su tehnike perceptivno-motoričke stimulacije, poticanje jezično-govorne komunikacije, usvajanje prikladnih tehnika i metoda učenja, pomoć u pisanju domaće zadaće, kao i usvajanju i ponavljanju nastavnog gradiva...


Ako ste voljni dio svog slobodnog vremene posvetiti našoj dječici te im olakšati školske dane, javite nam se.

Hvala na pomoći.

Organizator: Udruga Ja to mogu
Datum početka: 10.09.2010.
Lokacija: Veliki dol 35, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Ja to mogu
Lokacija projekta:Veliki dol 35, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 10.09.2010
Datum završetka:17.06.2011
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: od 4 nadalje
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Antonija Filipović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Pomaganje djeci s posebnim potrebama te njihovim obiteljima, suradnja s školama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uspješna provedba projekta,te zadovaljstvo naših korisnika programa te njihovih obitelji.
Očekivani rezultati za volontere: Zadovoljstvo pomaganja, iskustvo rada s djecom, stjecanje novih znanja i vještina, radionice za studente.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.