Gdje sam?

Što Ti možeš učiniti za mir? - Ukloni govor mržnje

Što Ti možeš učiniti za mir?

VCZ i ove godine organizira kampanju 'Što Ti možeš učiniti za mir?' povodom Međunarodnog dana mira koja će trajati od 11. do 22. rujna 2010., u sklopu koje ćemo organizirati i međunarodni volonterski kamp na kojemu će sudjelovati 10 medjunarodnih volontera. Tijekom kampanje volonteri će provesti niz akcija kojima ćemo obilježiti Dan mira, a kraj kampanja će biti proslavljen završnim event-om punim događaja u kinu Mosor i na Zrinjevcu.

Jedna od aktivnosti je i uklanjanje grafita govora mržnje na nekoliko lokacija u gradu te oslikavanje grafita s porukama mira zajedno s volonterima grafiterima i međunarodnim volonterima. Ova akcija će se održati 15. i 16. rujna.

Ako želite biti dio ove akcije, i želite sudjelovati u ovoj aktivnosti te prisustvovati završnom eventu prijavite se!

Vaš VCZ tim

Organizator: Volonterski centar Zagreb
Datum početka: 15.09.2010.
Lokacija: Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Volonterski centar Zagreb
Lokacija projekta:Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: svi dobri ljudi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 15.09.2010
Datum završetka:16.09.2010
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Posebni zahtjevi: nema
Kontakt osoba: Višnja Pavlović
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Javnost će biti upoznata o Međunarodnom danu mira, te u sklopu akcije će se na nekoliko lokacija ukloniti grafite govora mržnje - grafite koje su sami građani prijavljivali.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: s
Očekivani rezultati za volontere: Mogućnost sudjelovanja u prvom međunarodnom volonterskom kampu u Zagrebu te sudjelovanje u niz aktivnosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.