Gdje sam?

Edkacija za nove volontere Savjetodavne linije

Udruga HRABRI TELEFON - telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu

poziva studente psihologije, socijalnog rada te edukacijko-rehabilitacijskog fakulteta (2.i 3. godine dodiplomskog studija te studente diplomskog studija) da postanu volonteri na programu:

SAVJETODAVNA LINIJA ZA ZLOSTAVLJANU I ZANEMARENU DJECU

EDUKACIJA ZA RAD NA PROGRAMU ĆE ZAPOČETI 01.10. 2010.

PRIJAVITI SE MOŽETE DO 30.09. 2010. (četvrtak) VESNI KATALINIĆ NA:

vesna@hrabritelefon.hr

Više informacija o programu i procesu edukacije:

web: https://www.hrabritelefon.hr/hr/stranica/161/edukacija-za-nove-volontere-savjetodavne-linije

e-mail: vesna@hrabritelefon.hr

tel: 01/ 3793 000 , svakim radnim danom od 9 do 17h

Organizator: Hrabri telefon
Datum početka: 01.10.2010.
Lokacija: Argentinska 2, Gajnice, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrabri telefon
Lokacija projekta:Argentinska 2, Gajnice, Zagreb
Ciljana skupina: studenti psihologije, socijalnog rada te edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Ciljani broj volontera:40 (do sad se prijavilo 13 volontera)
Datum početka: 01.10.2010
Datum završetka:13.11.2010
Broj sati: 30
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-13: 13-17;17-20
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Drugo

studiranje na fakultetima; psihologija, socijalni rad ili edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kontakt osoba: Vesna Katalinić: vesna@hrabritelefon.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonteri Savjetodavne linije biti će educirani stručnjaci te kao takvi odgovarati na pozive vezane uz problematiku zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja kao i prevencije istoga i na taj način doprinjeti podizanju javne svijesti o ovom društvenom problemu.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: -kvalitetni, educirani stručnjaci-volonteri -pružanje pravovremene i efikasne pomoći djeci u potrebi
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će se educirati na području simptomatologije zlostavljanja i zanemarivanja djece te na području telefonskog savjetovanja sa ciljem primjene naučenog u praksi (na Savjetodavnoj liniji za zlostavljanu i zanemarenu djecu).

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.