Gdje sam?

Tvoj korak, moj pomak

Provođenjem programa Profesionalno usmjeravanje za osobe s invaliditetom došli smo do saznanja o potrebi korisnika za podukom iz određenih nastavnih predmeta koja im je potrebna za polaganje državne mature.

U tu svrhu pokrećemo akciju „Tvoj korak, moj pomak!“ kojom želimo osigurati davanje poduke iz matematike, engleskog i španjolskog jezika .


Tražimo volontere za davanje poduke iz matematike , engleskog i španjolskog jezika.Poduka je potrebna za četiri maturanta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava.

Vjerujemo da ćete nam pružiti podršku u našem nastojanju pri uklanjanju barijera, koje mlade ljude s invaliditetom sprečavaju da postanu uspješni i samostalni članovi društva.

Organizator: Udruga Delfin
Datum početka: 01.03.2011.
Lokacija: Špoljarov prilaz 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Delfin
Lokacija projekta:Špoljarov prilaz 2, Zagreb
Ciljana skupina: Mladi s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.03.2011
Datum završetka:30.05.2011
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Saša Mateja Milanović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Pomoć i podrška u stjecanju znanja za mlade s posebnim potrebama koje će ih potaknuti na daljnje obrazovanje i pridonijeti njihovoj boljoj integraciji u društvenu zajednicu
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Rezultat koji očekujemo za korisnike je usvajanje znanja iz matematike, engleskog i španjolskokog jezika potrebnog za polaganje državne mature i upis na fakultet.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu s mladima s posebnim potrebama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.