Gdje sam?

Rad s djecom

Volonteri su uključeni u nekoliko grupnih programa za rad s djecom predškolskog i školskog uzrasta (od 1. do 6. razreda OŠ). Radi se o čuvanju djece, pomoći kod učenja i pisanja zadaća i sl. Ukoliko se pojavi potreba, moguć je individualni rad volontera s učenikom - individualna pomoć u učenju.

Volonteri će proći edukaciju "Radionica o radionici" u kojoj će naučiti o osnovama grupnog rada, a trajanje edukacije je 12 sati. Uz to je potrebno da jednom mjesečno pohađaju Konzultacijsku grupu u kojoj s ostalim voditeljima grupa iznose što im je teško ili na koje probleme nailaze u radu. Volonteri nisu sami u grupi, nisu prepušteni sami sebi, već imaju svog mentora, a ukoliko zatraže, mogu imati i individualne konzultacije s nekom od stručnih suradnica Centra.

Organizator: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica
Datum početka: 02.11.2009.
Lokacija: Kurilovečka 48, Velika Gorica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica
Lokacija projekta:Kurilovečka 48, Velika Gorica
Ciljana skupina: djeca predškolske i školske dobi od 3 do 12 godina
Ciljani broj volontera:8 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 02.11.2009
Datum završetka:15.05.2011
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: od 2 do 4 sata
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje

senzibilitet za rad s djecom
Kontakt osoba: Sanda Puljiz
Web stranica: www.centar-dmo-vg.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Smanjenje rizičnih ponašanja kod djece,veće samopouzdanje i bolje komunikacijske vještine kod djece. Bolji uspjeh u školi - zadovoljnija djeca i roditelji. Kod predškolaca - djeca su na sigurnom, razvijaju socijalne vještine.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć u radu, novi vanjskih suradnici koji su educirani i koji žele učiti i raditi.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u grupnom i/ili individualnom radu s djecom. Besplatna edukacija, podrška u radu, mentorstvo, mogućnost traženja pomoći na licu mjesta, učenje kroz osobno iskustvo.
Komentar organizatora: Pokrivamo prijevoz volonterima koji nisu iz Velike Gorice, jer moraju platiti kartu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.